Mija 50 lat od historycznego powiększenia Krakowa

1 stycznia 1973 r., czyli dokładnie pół wieku temu Kraków powiększył się o przeszło 92 kilometry kwadratowe. Spowodowało to znaczny, bo blisko dwukrotny wzrost liczby mieszkańców.

W ciągu ostatnich kilkuset lat powierzchnia Krakowa zmieniła się z niespełna 1 km² do dzisiejszych prawie 327 km². Na przestrzeni czasu losy polityczne i administracyjne miasta zmieniały się a sąsiednie miejscowości traciły swoją samodzielność w wyniku przyłączenia do Krakowa.

Historycznie Kraków rozwijał się poprzez połączenie z nowymi przyległymi terenami siedmiokrotnie: do 1792 r., 1792 r., 1915 r., 1941 r., 1951 r., 1973 r. i 1986 r.

W 1973 r. przyłączono do Krakowa tereny byłych wsi lub ich części. Były to: Kosocice z Baryczą, Soboniowice, Rajsko, Wróblowice, Swoszowice, Opatkowice, Sidzina, Tyniec z Podgórkami, Olszanica, Mydlniki, Łuczanowice, Kościelniki, Wolica z Rogowem, Przylasek Wyciąski, Wyciąże, Przylasek Rusiecki, Przewóz, Bieżanów (część Bieżanowa włączono do Krakowa już wcześniej, w 1941 r.). Do miasta włączono również część północną Zbydniowic (jej południową część, zatem resztę wsi, przyłączono do miasta w 1986 r.).

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: