Kraków. Znicze na grobie ppłk. Radziwanowskiego, powstańca wielkopolskiego

27 grudnia 2022 r., w Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Jakub Ryba z Oddziału IPN w Krakowie zapalił znicze na grobie powstańca wielkopolskiego ppłk. Sergiusza Radziwanowskiego na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

Ppłk Radziwanowski (1886-1935) początkowo był oficerem w armii rosyjskiej. Brał udział w I wojnie światowej. W maju 1918 r. dołączył do I Korpusu Polskiego w Rosji, tworzonego przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Następnie przybył do Polski i wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Został mianowany dowódcą batalionu 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich w Krotoszynie. Dowodził jednostką krotoszyńską w kluczowym momencie powstania.

W 1921 r. został przydzielony do 38. Pułku Piechoty w Przemyślu. W latach 1922-1927 był zastępcą dowódcy 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie, a w 1927 r. zastępcą dowódcy 52. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Złoczowie. Następnie został przydzielony do 12. Dywizji Piechoty w Tarnopolu.

W 1928 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Krakowie. W tym okresie pisał artykuły do „Dzwonu Niedzielnego”, „Głosu Narodu”, „Mysterium Christi” i „Sodalis Marianus”. Zmarł w 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Tekst i foto: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: