Pierwszy krok w kierunku odnowienia fortu „św. Benedykt”

Zakończył się remont przedbramia fortu 31 „św. Benedykt”, które wymagało najpilniejszej interwencji. To pierwszy krok na drodze do pełnej renowacji zabytkowej wieży. W obiekcie powstanie centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych, którego operatorem będzie Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.

To będzie centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z wykonanym w 2022 r. Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) planowane jest zaadaptowanie fortu cele edukacyjne – upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Operatorem obiektu będzie Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. W forcie planowane jest także powstanie małej kawiarni na parterze oraz przestrzeni do ekspozycji zabytku. Założenia opracowanego PFU zostały zaprezentowane mieszkańcom podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w październiku.

Pomysł na zagospodarowanie fortu został opracowany na podstawie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2021 r.

Projekt adaptacji fortu zatytułowany „Rewitalizacja i modernizacja unikatowego wieżowego fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych” został wybrany przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jako jeden z projektów kluczowych planowanych do wsparcia w latach 2023– 2025.

Jakie prace wykonano?

  • remont muru przedbramia wraz z kamiennymi nakrywami,
  • remont fosy wraz z kamiennym ocembrowaniem,
  • budowa nowego mostu,
  • remont konserwatorski drewnianej bramy wejściowej do fortu,
  • konserwacja zachowawcza kamiennego portalu bramy oraz oryginalnego mostu rolkowego.

Prace wykonano przy udziale dotacji ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Zdjęcia wyremontowanych części obiektu znajdują się tutaj.

Zwiedzaj fort

W tym roku wykonano także, na zlecenie ZBK i we współpracy z „Rawelin” Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii, zabezpieczenia dla potrzeb zwiedzania obiektu. Wycieczki są cyklicznie organizowane przez MSMH „Rawelin” i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. By było wygodniej i bardziej czytelnie, zamontowano również tablice informacyjne.

Podziel się tą informacją: