Dlaczego w Krakowie nie wybuchło antyniemieckie powstanie? Wykład w Klubie im. Grota – Kraków, 21 grudnia 2022

Oddział IPN w Krakowie i Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zapraszają na wykład „Dlaczego nie doszło do powstania w Krakowie w 1944 roku?”, który wygłosi Janusz Baster, twórca strony internetowej www.kedyw.info. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), 21 grudnia 2022 r. Początek o godz. 18.

Fakt, że nie doszło w Krakowie w roku 1944 do antyniemieckiego powstania wywoływał wiele emocji jeszcze przed końcem okupacji, a i później zagadnienie to wracało i nadal wraca jako zarzut wobec krakowian. Również faktem jest, że przyjęty dla operacji „Burza” warunek, iż wolno rozpocząć walkę dopiero wtedy, gdy będzie można spodziewać się nadejścia Armii Czerwonej w ciągu dwóch-trzech dni, nigdy nie został w Krakowie spełniony. Front zatrzymał się bowiem w sierpniu 1944 r. zbyt daleko i nie zaistniał właściwy moment do rozpoczęcia walki.

Ważne i ciekawe jest zagadnienie, w jaki sposób Armia Krajowa miała zamiar powstańczą walkę prowadzić i na ile Kraków był do takowej przygotowany? Najbliższe spotkanie Klubu „Grota” będzie poświęcone próbie odpowiedzi na te pytania.

Podziel się tą informacją: