120. rocznica śmierci honorowej obywatelki Podgórza

15 grudnia mija 120. rocznica śmierci Agnieszki Jałbrzykowskiej – nauczycielki, pedagog, przełożonej pensji żeńskiej w Podgórzu, pierwszej kobiety z tytułem honorowej obywatelki miasta Podgórza, włączonej w poczet honorowych obywateli Krakowa.

Agnieszka z Majewskich Jałbrzykowska urodziła się 21 stycznia 1818 r. w Krakowie.

W drugiej połowie lat 40. XIX w. założyła w Podgórzu prywatną pensję żeńską, której była przełożoną przez ponad 50 lat.

Za zasługi w długoletnim krzewieniu oświaty oraz przeciwstawianie się wynaradawiającym działaniom zaborcy, otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Podgórza (1887 r.). Była pierwszą kobietą nagrodzoną w ten sposób. Całkowicie poświęciła się edukacji nie dbając o swoją przyszłość. Kiedy okazało się, że nie ma środków na utrzymanie rada miasta Podgórza przyznała jej dożywotnią zapomogę (1892 r.). Zmarła w 1902 r. w Podgórzu. Spoczywa na starym cmentarzu Podgórskim. Jej grób został zniszczony w 1942 r. przez Niemców. Obecnie na cmentarzu znajduje się symboliczne miejsce pochówku.

Na kamienicy przy ul. Zamoyskiego 6 znajduje się poświęcony jej mural.


Na portalu Obywatelski Kraków można zapoznać się z projektem #Krakowianki – interdyscyplinarnym przedsięwzięciem o charakterze społeczno-kulturalnym, które ma na celu zwrócenie uwagi na niezwykłą rolę kobiet w procesie rozwoju miasta i jego przeobrażenia w aspekcie społecznym, artystycznym, gospodarczym i naukowym.

Fot. Piotr Forczek / Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Podziel się tą informacją: