Krakowska Loża Historii Współczesnej. Dyskusja o książce „Obserwacja w służbie SB” – 30 listopada 2022

Na „Przystanku Historia” IPN w Krakowie odbędzie się 30 listopada 2022 r. dyskusja wokół książki „Obserwacja w służbie SB. Studia i szkice”, pod redakcją naukową Moniki Komanieckiej-Łyp. Zapraszamy do naszego centrum edukacyjnego przy ul. Dunajewskiego 8. Początek spotkania o godz. 17.

W rozmowie o tajnikach funkcjonowania jednego z pionów techniczno-operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, oprócz dr Moniki Komanieckiej-Łyp (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie), weźmie udział dr Witold Bagieński (Archiwum IPN w Warszawie).

Książka „Obserwacja w służbie SB. Studia i szkice” stanowi zbiór artykułów pokazujących działalność pionu obserwacji czyli Biura „B” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wydziałów B” w województwach. Przybliża metody prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy dla pionów operacyjnych SB (m.in. wywiadu, kontrwywiadu, departamentów III i IV) oraz pokazuje, jak obserwowano w Wojskowej Służbie Wewnętrznej.

Efektem pracy wywiadowców były zdjęcia, a także filmy. Publikacja zawiera bogaty materiał zdjęciowy, dołączono do niej także film pt. „Atom”, przedstawiający okoliczności zatrzymania w kwietniu 1987 r. jednego z dyplomatów ambasady USA Alberta Muellera. W filmie wykorzystano zdjęcia operacyjne z prawdziwej akcji oraz przygotowane inscenizacje.

► Transmisja spotkania na Facebooku

Podziel się tą informacją: