„Pierwsza i ostatnia. Karolina Lanckorońska” – wystawa w Muzeum AK

„Pierwsza i ostatnia. Karolina Lanckorońska” to prezentowana w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wystawa składająca się z fotografii dokumentujących życie jednej z najwybitniejszych kobiet swoich i zarazem naszych czasów – Karoliny Lanckorońskiej.

− Na fotografiach możemy zobaczyć różne oblicza późniejszej, poważnej pani profesor: od uroczego bobasa w kołysce, przez ciekawą świata dziewczynkę, aktywną młodą kobietę, aż po starszą panią u kresu życia. To także możliwość prześledzenia zmian w modzie na przestrzeni wieku (a ubrania szyte na miarę miała piękne!), a przede wszystkim podróż do świata, którego już nie ma – podkreślają organizatorzy wystawy.

Karolina Lanckorońska urodziła się pod koniec XIX w. w Buchbergu (obecnie w Austrii). Pochodziła z bardzo zamożnej i wpływowej rodziny. Dzieciństwo i okres studiów spędziła w Wiedniu i w Rzymie, do Polski przyjeżdżała co rok, na kilkumiesięczne wakacje. Interesowała się historią sztuki i jako pierwsza Polka uzyskała w tej dziedzinie habilitację.

W latach 30. zamieszkała we Lwowie, gdzie wykładała na uniwersytecie Jana Kazimierza, a jakże – historię sztuki. Po wybuchu wojny podjęła pracę konspiracyjną, najpierw we Lwowie, a następnie w Krakowie. Współpracowała z PCK i Radą Główną Opiekuńczą. W 1942 r. została aresztowana przez Niemców i osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, w którym przebywała do kwietnia 1945 r.

Po wojnie wstąpiła w szeregi II Korpusu Polskiego. Nigdy na stałe nie wróciła do Polski. Zamieszkała w Rzymie, gdzie zajmowała się pracą naukową i wydawniczą. Była współzałożycielką Polskiego Instytutu Historycznego i Fundacji Lanckorońskich. Jako ostatnia z rodu, spuściznę Lanckorońskich przekazała polskim instytucjom kulturalnym. Zmarła w Rzymie w roku 2002, tam też została pochowana.

Fotografie prezentowane pochodzą ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Dodatkowe informacje na stronie Muzeum AK.

„Pierwsza i ostatnia. Karolina Lanckorońska” – wystawa w Muzeum AK. Fot. Muzeum Armii Krajowej

Podziel się tą informacją: