Konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zgłoszenia do 30 listopada 2022

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu regionalnego (V edycji konkursu ogólnopolskiego) „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, organizowanego przez IPN oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i średnich z woj. małopolskiego. Od lat patronuje mu małopolski kurator oświaty. Ponieważ projekt jest realizowany wspólnie z UPJPII, uczelnia przyznaje corocznie laureatom konkursu 10 indeksów uprawniających do podjęcia nauki na dowolnym kierunku studiów.

Jedną z nagród przewidzianych przez organizatora (Oddział IPN w Krakowie) na poziomie regionalnym jest udział grupy laureatów i ich opiekunów w wyprawie historyczno-edukacyjnej śladami walk II Korpusu Polskiego we Włoszech 1943-1945. Wycieczka odbędzie się w maju 2023 r.

  • Zgłoszenia uczestnika lub drużyny do konkursu można dokonać e-mailem – istotne jest podanie: imienia i nazwiska nauczyciela-opiekuna uczniów, nazwy i adresu szkoły, orientacyjnej liczby uczestników oraz kontaktowego adresu e-mail.
  • Zgłoszenia trzeba dokonać do 30 listopada 2022 r.
  • Konkurs ma trzy etapy – prace ucznia lub zespołu uczniów są oceniane na etapach szkolnym, wojewódzkim, a zwycięskie również na centralnym.
  • Informacja o warsztatach, które odbędą się w formie zdalnej od grudnia 2022 r. do marca 2023 zostanie przekazana e-mailem zwrotnym opiekunom, którzy zgłoszą uczniów do konkursu.
  • Ocenione przez Szkolną Komisję Konkursową prace trzeba przesłać do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1-5 – do 30 kwietnia 2023 r. na adres: Konkurs „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8 (Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”), 31-133 Kraków.
  • Pytania lub wątpliwości prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie:
    Paweł Naleźniakpawel.nalezniak@ipn.gov.pl, tel. 666 010 622
    Piotr Milczanowskipiotr.milczanowski@ipn.gov.pl, tel. 697 100 287

PLIKI DO POBRANIA

Podziel się tą informacją: