Uroczystość z okazji 104. rocznicy wyzwolenia Krakowa z rąk austriackich

31 października 2022 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się krótka uroczystość patriotyczna. Dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał złożył kwiaty pod tablicą na Wieży Ratuszowej, upamiętniającą zajęcie 31 października 1918 r. odwachu (siedziby austriackiej straży) na Rynku (obiekt wyburzono w 1946 r.) i wystawienie tam polskiej warty.

Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)

Podziel się tą informacją: