Nowa edycja edukacyjnego projektu ziemiańskiego IPN. Zgłoszenia szkół do 3 marca 2023

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”.

Odrodzona Rzeczpospolita w okresie 20-lecia międzywojennego stanęła przed ogromem zadań obejmujących m.in. obronę własnych granic i interesów na polu walki i w salonach dyplomatycznych, odbudowę tkanki ekonomicznej, ujednolicenie systemu prawnego, edukacyjnego, wyrównanie różnic kulturowych i cywilizacyjnych kraju rozdartego przez ponad sto lat pomiędzy państwa zaborcze. Na wszystkich polach, w gospodarce, w tym przede wszystkim w rolnictwie i leśnictwie oraz poprzez kulturę, naukę, sztukę, politykę i dyplomację działali ziemianie. Kierując się wielowiekowym etosem państwowotwórczym aktywnie włączali się w budowę elit odrodzonego państwa.

Przekonanie, że „wyższe urodzenie pociąga za sobą przede wszystkim większe obowiązki, a nie tylko przywileje” (Witold Lutosławski, 1939) sprawiało, że ziemianie wprowadzali w życie powszechny w tej warstwie wzorzec osobowy, zgodnie z którym indywidualny wysiłek skierowany na zdobycie wykształcenia i doskonalenie moralne stanowił podwaliny pod działania dla dobra odrodzonej Polski.

W tegorocznej edycji konkursu pragniemy zwrócić uwagę na wybitne jednostki z warstwy ziemiańskiej, których osiągnięcia w różnych obszarach życia gospodarczego, politycznego, naukowego i kulturalnego wyznaczały najwyższe standardy dla międzywojennego społeczeństwa.

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmujemy do 3 marca 2023 r. Należy je przesłać do ogólnopolskiego koordynatora projektu dr. Pawła Mazura z Oddziału IPN w Krakowie, e-mail: pawel.mazur@ipn.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA

Podziel się tą informacją: