Zmarł Antoni Borgosz

Zmarł Antoni Borgosz – wieloletni dyrektor krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, laureat brązowego medalu „Cracoviae Merenti”. Na budynkach Urzędu Miasta Krakowa zostały umieszczone flagi w barwach miejskich z kirem.

Antoni Borgosz 50 lat życia poświęcił krakowskiej edukacji jako znakomity, ceniony przez uczniów i nauczycieli, matematyk. Przez ponad 25 lat był dyrektorem krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Swym sposobem zarządzania szkołą sprawił, że od lat zajmuje ona czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach pod względem ilości zdanych matur i egzaminów zawodowych, jako jedna z najlepszych szkół w Polsce. Uczniowie Zespołu Szkół Łączności biorą udział w konkursach i olimpiadach, uzyskując tytuły laureatów lub finalistów olimpiad, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkoła zwyciężyła także w pierwszej edycji Rankingu Techników STEM (­nauka, technologia, inżynieria i matematyka).  

Za pionierskie można uznać jego starania, aby program szkół wchodzących w skład Zespołu dostosowany był do potrzeb rynku pracy, co staje się wymogiem obecnego systemu kształcenia zawodowego. Wykorzystując optymalnie możliwości absorpcji środków unijnych, sprawił, że uczniowie zarządzanej przez niego szkoły mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w oparciu o bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną przy ścisłej współpracy z pracodawcami. Zespół Szkół Łączności współpracuje oraz prowadzi wymianę młodzieży ze szkołami we Lwowie, w Ostrawie oraz we Frankfurcie n. Menem, które kształcą w zbliżonych profilach i zawodach.

Antoni Borgosz od 1995 r. był członkiem Rady Naukowej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki przy Centrum Młodzieży w Krakowie, które działa pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego ogromna wiedza i doświadczenie sprawiły, że od lat był zapraszany, a także wybierany do ciał doradczych działających przy Prezydencie Miasta Krakowa. W 2009 r. otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Zespół Szkół Łączności obchodził w ostatnich latach dwa jubileusze: 70-lecie istnienia oraz 27​-lecie pełnienia funkcji dyrektora przez Antoniego Borgosza. W czerwcu 2017 roku Zespół Szkół pożegnał człowieka, który przez wiele lat rozsławiał dobre imię krakowskiej oświaty, krakowskiego szkolnictwa technicznego – Antoni Borgosz przeszedł na zasłużoną emeryturę. Uhonorowanie medalem „Cracoviae Merenti” 19 września 2018 r. było godnym i zasłużonym zwieńczeniem jego kariery zawodowej, a także drogowskazem dla następców i uczniów.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: