Krakowska Loża Historii Współczesnej. Co wiemy o pomocy udzielanej Żydom podczas II wojny światowej – 5 października 2022

W literaturze przedmiotu dostrzec można dwie optyki: demaskatorską – opisującą głównie czarne karty w polskiej historii oraz martyrologiczną – skupioną na heroizmie Polaków ratujących Żydów. Obie są mocno nacechowane ideologicznie.

„Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa” to tytuł obszernego wydawnictwa IPN pod redakcją dr. Tomasza Domańskiego (Delegatura IPN w Kielcach) i dr Alicji Gontarek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), które dostarczy tematów do rozmowy podczas pierwszego po wakacjach spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – 5 października 2022 r., Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8. Początek o godz. 18.00.

Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko–żydowskie w latach 1917–1990”. Można ją pobrać w formacie PDF.

Podziel się tą informacją: