„Czy znasz Kraków?” – weź udział w konkursie historycznym

„Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie. Tematem tegorocznej edycji konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych jest „Włodzimierz Tetmajer (1861–1923) na tle epoki. W 100 śmierci artysty”. Zgłoszenia trwają do 20 października.

Konkurs „Czy znasz Kraków” po raz pierwszy został zorganizowany w 1961 r. 5 lat później Leszek Ludwikowski, dyrektor ds. naukowych Muzeum Historycznego zainicjował cykliczny konkurs historyczny adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Od lat konkurs organizuje Muzeum Krakowa i Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Jego podstawowym celem jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa, a także kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej, wzmacnianie umiejętności związanych z samodzielną analizą wydarzeń i postaci historycznych oraz interpretacją dzieł sztuki.

Tegoroczna edycja
Tematem tegorocznej edycji konkursu wiedzy skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych jest „Włodzimierz Tetmajer (1861–1923) na tle epoki. W 100 śmierci artysty”. Włodzimierz Przerwa–Tetmajer to postać wybitna, choć niestety nieco zapomniana. Był ceniony jako malarz życia wiejskiego, poeta, prozaik, przedstawiciel nurtu Młodej Polski. Ponadto był zasłużonym działaczem ruchu ludowego, patriotą, człowiekiem o wielkiej odwadze cywilnej, który oficjalnie postawił w parlamencie austriackim w 1917 r. sprawę niepodległości Polski z dostępem do morza. Tetmajer był pierwowzorem postaci Gospodarza z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Etapy konkursu
W ramach przygotowań konkursowych w zabytkowych wnętrzach pałacu Krzysztofory organizowane zostaną bezpłatne wykłady wprowadzające oraz oprowadzania po Rydlówce. Pierwsze zajęcia odbędą 22 października o godz. 10.00 w Krzysztoforach. Eliminacje konkursowe odbędą się w marcu 2023 r., z kolei finał w kwietniu. W eliminacjach międzyszkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych mogą brać udział zarówno uczestnicy indywidualni, jak i 3-osobowe drużyny. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są upominki, dla laureatów cenne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać drogą elektroniczną na adres: asek@cmjordan.krakow.pl do 20 października.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana oraz Muzeum Krakowa.

konkurs wiedzy historycznej, muzeum krakowa. Fot. Muzeum Krakowa

Podziel się tą informacją: