W Krakowie trwają 16. Dni Pamięci Ofiar Gestapo

Zorganizowane przez Muzeum Krakowa Oddział Ulica Pomorska, Dni Pamięci Ofiar Gestapo potrwają do 12 września 2022 r, a tematem przewodnim są lokalność i sąsiedzkość, związana z działalnością konspiracyjną mieszkańców krakowskiej Krowodrzy. Ppłk Stanisław Szuro ps. „Zamorski” oraz Wanda Kurkiewicz są patronami tegorocznych uroczystości, którym patronuje krakowski IPN.

9 września 2022 r., na placu Inwalidów zebrali się licznie przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, konsulatów, muzeów, wojska, stowarzyszeń, a także wielu szkół krakowskich, których powitał Jacek Salwiński zastępca dyrektora ds. Programowych Muzeum Krakowa. Szczególnymi gośćmi wydarzenia byli wnukowie patronów Dni Pamięci Ofiar Gestapo – Agnieszka Szuro wraz z córką, prawnuczką ppłk. Stanisława Szuro oraz Krzysztof Kurkiewicz. Wśród osób przemawiających był Bodo Ramelow, przewodniczący Bundesratu i premier Wolnego Kraju Turyngii, któremu podczas wydarzenia towarzyszyła Borgit Pommer, przewodnicząca Parlamentu Krajowego Turyngii oraz Michael Gross, konsul Republiki Federacji Niemiec w Krakowie.

Reprezentująca Oddział IPN w Krakowie, Cecylia Radoń przeczytała list dyrektora Oddziału skierowany do uczestników wydarzenia.

Po zakończeniu apelu delegacje złożyły kwiaty przy tablicy pamiątkowej na ul. Pomorskiej 2, gdzie w czasie wojny mieściła się gestapowska katownia.

Tekst: IPN Kraków/Foto: Żaneta Wierzgacz (IPN

Podziel się tą informacją: