Poszukiwani młodzieżowi radni

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa ogłosił rekrutację do X kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą pełnić funkcję młodzieżowych radnych, mogą się zgłaszać do Samorządów Uczniowskich w swoich szkołach.

W skład Młodzieżowej Rady Krakowa może wejść jeden przedstawiciel szkoły ponadpodstawowej znajdującej się terenie Krakowa. Zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki, po uprzednim przeprowadzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa przez Samorząd Uczniowski. Pierwsza sesja MRK zaplanowana jest na 17 października 2022 r. w godzinach popołudniowych.

– Jestem przekonany, że jednym z najważniejszych podejmowanych w procesie edukacji młodych ludzi zadań jest przygotowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli, gotowych do udziału w życiu społecznym. Poczucie możliwości wpływania na rzeczywistość z całą pewnością wzmacnia zaangażowanie młodzieży w lokalne inicjatywy. Licząc na Państwa współpracę, życzę owocnych wyborów – napisał do dyrektorów szkół ponadpodstawowych Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Fot. Małgorzata Kubowicz

Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r.  w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa. (MB)

Uchwała nr XCVII/1449/14 RMK z 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: Młodzieżowa Rada Krakowa – rekrutacja – Portal Edukacyjny

Podziel się tą informacją: