Wystawa plenerowa z okazji 80-lecia powstania Armii Krajowej

Od 29 sierpnia w popularnych parkach i miejscach wypoczynku na terenie Krakowa zobaczymy plenerową wystawę przygotowaną przez krakowskie Muzeum AK z okazji 80-lecia powstania Armii Krajowej.

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zaprasza na plenerową wystawę „Poganowie. Rodzeństwo w konspiracji” prezentowaną w formie komiksu.

Tematyka komiksu jest ściśle związana z 80. rocznicą powstania oddziału dyspozycyjnego krakowskiego Kedywu AK „Błyskawica”, będącego ważną częścią historii Krakowa podczas II wojny światowej. Jego zaczątkiem była działalność konspiracyjna zabierzowskiej rodziny Poganów, którzy pracując w niemieckich warsztatach na terenie miasta, gromadzili broń wykradaną okupantowi. Z czasem oddział rozrósł się i przybrał swoją nazwę od pseudonimu jednego z braci – Mieczysława. Od połowy 1943 r., „Błyskawica” rozwinęła działalność partyzancką w okolicach Krakowa i obok innych oddziałów krakowskiego Kedywu – „Gromu”, „Skoku” i „Huraganu” – stała się częścią składową powstałego w czerwcu 1944 r. Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego AK „Skała”. Wielu „Skałowców” było krakowiankami i krakowianami. Historia obu oddziałów to nieodzowna część dziejów okupacyjnych i powojennych Krakowa, o którą trzeba na nowo zadbać i tym samym uchronić ją od zapomnienia.

Celem wystawy jest przybliżenie mieszkańcom Krakowa momentu powstania „Błyskawicy” przez pryzmat opowieści o rodzeństwie zaangażowanym w walkę o niepodległość Polski, walkę prowadzoną przez młodych ludzi, połączonych nie tylko więzami rodzinnymi, ale także służbą w Armii Krajowej. Ekspozycja pokaże fragment komiksu, a całość będzie można zakupić w formie papierowej w Muzeum AK.

Ekspozycję będzie można zobaczyć w miejscach licznie i chętnie odwiedzanych przez krakowian, takich jak parki Jordana, Krowoderski, Jerzmanowskich czy Zalew Nowohucki. Plansze wystawiennicze zostaną umiejscowione w rotacyjnych terminach i lokalizacjach od 29 sierpnia do 26 września. Tekst komiksu będzie prezentowany w języku polskim i angielskim.

Fot. Mirosław Żak / Muzeum AK

Podziel się tą informacją: