Białe Morza będą wielkim zielonym miejskim terenem

Białe Morza, blisko 35-hektarowy poprzemysłowy teren znajdujący się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, będą – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – wielkim miejskim zielonym terenem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

– Zdecydowaliśmy, by opracować nową koncepcję tego otwartego terenu jako miejsca zielonego z obszarami rekreacji, ścieżkami do biegania, dla rolkarzy, z elementami parkowymi. Dzięki temu ten obszar będzie dostępny dla większej liczby krakowian – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Krakowianie zdecydują o przyszłości

Kierunek przeznaczenia i zagospodarowania Białych Mórz wyznaczą mieszkańcy w ramach prac warsztatowych, które zostaną zorganizowane na przełomie września i października. – Chcemy zaprosić ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu, którzy mogliby zaproponować całościową koncepcję dla tego obszaru w oparciu o postulaty mieszkańców – zapowiada wiceprezydent Kulig. Zagospodarowaniem terenu w przyszłości zajmą się dwie miejskie jednostki: Zarząd Zieleni Miejskiej i Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Wielka przestrzeń spacerowa

Zgodnie z zapisami planu miejscowego z 2012 r. Białe Morza to ogólnodostępny, otwarty teren zielony z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Co ważne, tereny Białych Mórz są dostępne dla mieszkańców. Warto przejść się w wolnej chwili na spacer po dzikiej łące i przyjrzeć się z bliska jak przyroda zmieniła to miejsce w ciągu ostatnich lat. Dojście jest możliwe od strony ulicy Totus Tuus (prowadzącej do Sanktuarium św. Jana Pawła II).

W jego sąsiedztwie, za oddzielającą ulicą Podmokłą, znajdują się tzw. małe Białe Morza – działka z dziką zieloną roślinnością o powierzchni ok. 18 hektarów. Dokumenty planistyczne określają, że ten teren ma być przeznaczony pod zieleń izolacyjną i urządzoną. – Chcemy by te tereny zachowały swój d naturalny charakter – dodaje wiceprezydent Kulig. W tym miejscu znajduje się psi wybieg, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy wraz z czworonogami.

Koncepcja zagospodarowania ulegnie zmianie

Przypomnijmy, jednym z pomysłów na zagospodarowanie części tego terenu była budowa pola golfowego. Reszta tej działki miała służyć jako przestrzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym, dostępna dla mieszkańców.

Po przeprowadzeniu w 2015 r. procedury przetargowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zawarł umowę dzierżawy tego terenu na okres 30 lat z Golf&Spa Resort sp. z o. o. Na mocy tej umowy miały powstać pole golfowe i kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców. Dzierżawca regularnie opłacał czynsz, jednak z uwagi na niewywiązywanie się z zapisów umowy – a dokładnie naruszenie harmonogramu prac przewidzianych do wykonania i nieusunięcie tych naruszeń, pomimo wystosowanego wezwania – umowa została rozwiązana 24 listopada 2020 r. Dzierżawca jednak nie zdecydował się na przekazanie terenu, w związku z czym ZIS skierował sprawę do sądu. Postępowanie komornicze i przejęcie przez miasto tego terenu nastąpiło pod koniec 2021 r.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: