Bezpłatne zajęcia dla dzieci z edukacji ekologicznej

Fundacja Dzika Klinika – Centrum pomocy dla dzikich zwierząt zaprasza domy kultury oraz ośrodki prowadzące półkolonie dla dzieci z Krakowa i okolic do wzięcia udziału w nieodpłatnych wakacyjnych zajęciach na temat dzikich zwierząt w mieście.

Podczas warsztatów dzieci poznają zagrożenia, jakie czyhają na dzikie zwierzęta w mieście, dowiedzą się dlaczego dzikie zwierzęta są pożyteczne oraz jak można im pomóc i jak bezpiecznie zachować się przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem, mogącym stanowić potencjalne zagrożenie. Całe spotkanie przeplatane ciekawostkami z życia różnych dzikich zwierząt zachęci uczestników do pogłębiania własnej wiedzy na temat fascynującego świata naszych dzikich sąsiadów.

Długość spotkania to 2 godz. dydaktyczne. Na pierwszej godzinie prowadzona jest pogadanka przy pomocy prezentacji multimedialnej i krótkich materiałów filmowych, a na drugiej godzinie dzieci rysują plakaty pt. „Jak pomagać dzikim zwierzętom w mieście?”. Czas realizacji spotkań: lipiec-sierpień. Więcej informacji pod adresem e-mail Fundacji: dzika.klinika@op.pl

Fot. Dzika klinika