„Przyszłym pokoleniom – 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” – wystawa na placu Szczepańskim

Do 30 czerwca na placu Szczepańskim można oglądać jubileuszową wystawę przygotowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, której celem jest promocja dziedzictwa kulturowego, edukacja historyczna i upamiętnienie dokonań instytucji zajmujących się dokumentowaniem zabytków.

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) to państwowa instytucja kultury będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Misją Instytutu jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków. Instytut zajmuje się także kształtowaniem świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniem i upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie.

Powstała w 1962 roku instytucja świętuje jubileusz w miastach, gdzie ma oddziały terenowe, także w Krakowie. Jubileusz postanowiła uczcić wystawą plenerową zatytułowaną „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”.

Od 60 lat Narodowy Instytut Dziedzictwa bada i dokumentuje zabytki dla ich ochrony i rozwoju społecznego. Gromadzimy wiedzę o krajobrazie, który nas otacza, ale również o tym, który już nie istnieje. Jest to ważny element misji, bo stanowi skarbnicę wiedzy o tym, co utraciliśmy, co jest częścią naszej tożsamości – również to, co już nas nie otacza, ale na co mamy cały czas wpływ, bo jest bo jest cały czas jest w naszym otoczeniu, w naszym krajobrazie, o którego harmonię musimy dbać. Ale żeby to robić niezbędne są narzędzia, wiedza oraz znajomość krajobrazu i zabytków. Od wielu lat zajmujemy się też dziedzictwem niematerialnym, bo ono wspaniale dopełnia obraz rzeczywistości wokół nas – stwierdziła dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, otwierając jubileuszową wystawę w pierwszej z piętnastu zaplanowanych lokalizacji.

Ekspozycja, którą w Krakowie (na placu Szczepańskim) można oglądać do 30 czerwca, za pośrednictwem plansz ilustruje dokonania w zakresie dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Świętowanie 60 lat misji w Krakowie ma wymiar szczególny – tu rodziła się przez dekady myśl heritologiczna towarzystwa opieki nad zabytkami, miłośników historii i zabytków, pokolenia historyków konserwatorów, planistów. Tutaj działa Społeczny Komitet Ochrony Zabytków dysponujący Narodowym Funduszem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. To także pierwsze miasto europejskie na liście światowego dziedzictwa UNESCO, miasto piastujące prezydencję OWHC, bardzo aktywne na arenie międzynarodowych działań w tym zakresie. Cały czas chcemy się zmieniać, rozwijać, wdrażać rekomendacje HUL (rekomendowane przez UNESCO podejście do zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego), poszerzamy obszary ochrony za pomocą parków kulturowych, obejmujemy troską dziedzictwo niematerialne, dążymy do powstania w Krakowie Zintegrowanego Centrum Zarządzania, a także centrum informacji i interpretacji dziedzictwa – mówił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa podczas otwarcia jubileuszowej wystawy na placu Szczepańskim, który podziękował także za współpracę z krakowskim oddziałem NID.

Miasto współpracuje z Instytutem w wielu tematach dotyczących troski o dziedzictwo, m.in. przy realizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, tworzeniu parków kulturowych, opiniowaniu pomników historii czy pracy nad Planem Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa, a także w zakresie działań podejmowanych na rzecz dziedzictwa kulturowego Ukrainy czy ochrony zabytków w obliczu zmian klimatycznych.

Dodatkowe informacje o wystawie i działaniach Narodowego Instytutu Dziedzictwa można znaleźć na stronie NID.

Fot. Robert Piaskowski

Podziel się tą informacją: