Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 3 czerwca 2022

3 czerwca 2022 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności przyznanym zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Uhonorowani odbiorą odznaczenia z rąk dr hab. Filipa Musiała, dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

Krzyże Wolności i Solidarności nadawane są działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. Tym zaszczytnym odznaczeniem Prezydent RP honoruje zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie wzorowane jest na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista odznaczonych

Podajemy nazwiska osób, które wyraziły na to zgodę.

  • Marek Janusz Jakubowski
  • Zenon Roman Sotwin
  • ks. Kazimierz Wójciak
  • Barbara Maria Gąsior

Biogramy odznaczanych zostały opublikowane na stronie: odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl

Podziel się tą informacją: