O sile Krakowskich kobiet

Emancypantki, naukowczynie, pedagożki, lekarki, artystki, pisarki, sportsmenki, filantropki – kobiety przez dziesięciolecia kształtowały wizerunek Krakowa. Ich biografie i osiągnięcia przywołują wydarzenia parasolowego projektu Krakowianki, który obejmuje różnorodne, często długoterminowe inicjatywy skierowane do mieszkańców miasta i turystów. O projekcie mówiono podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki.

Jego głównym założeniem jest pokazanie Krakowa przez pryzmat kobiet związanych z miastem, pochodzących z różnych epok i środowisk. Kobiety miały ogromny wpływ na budowanie i kształtowanie przemian społeczno-kulturowych miasta, włączając w to rozwój w zakresie artystycznym, naukowym, gospodarczym, społecznym i w dziedzinie przedsiębiorczości. W ramach Krakowianek realizowane są liczne działania, wśród nich ustanowienie Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej dla wybitnych krakowianek oraz szlak turystyczny poświęcony bohaterkom miasta. Planowane są projekty  na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet oraz wzmacniania kobiecego sportu. Krakowianki to projekt wielopłaszczyznowy. Ma działać kulturotwórczo, promować Kraków, jak również dbać o komfort życia współczesnych mieszkanek.

– Prowadziliśmy także ze Szpitalem Uniwersyteckim i Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II działania na rzecz budowa świadomości wokół profilaktyki raka piersi. Stworzyliśmy warsztaty i spotkania w szpitalach – mówiła Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej.

W projekt zaangażowane są także liczne miejskie instytucje: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum Krakowa, Biblioteka Kraków czy Zarząd Zieleni Miejskiej.

Celem koordynacji działań na rzecz rozwoju projektu Krakowianki powołany został przez Prezydenta Miasta Krakowa  zespół zadaniowy pod roboczą nazwą „Kraków Kobiet”.

Większość najnowszych informacji na temat działań w ramach projektu Krakowianki można znaleźć na stronie FB Krakowianki.

Podziel się tą informacją: