Kto w tym roku zostanie laureatem Nagrody Weyssenhoffa?

Przez ostatnie dwa miesiące krakowska młodzież zgłaszała kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa, ustanowionej przez Prezydenta Miasta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Znamy kandydatów do tegorocznej edycji nagrody.

Laureatami wyróżnienia mogą zostać osoby z różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą oraz „Złoty Weyssenhoff” za realizację działań na rzecz młodzieży w Krakowie w 2021 roku.

W tym roku w gronie osób nominowanych do tytułu znaleźli się: Małgorzata Sienkiewicz, Irena Kruczek, Marta Karpiel, Dorota Krawczyk, Anna Szpajcher-Sokal, Anna Szmyd, Kamil Cyganik, Tomasz Kobylański, Marcelina Juszkiewicz.

Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzców wyłania kapituła nagrody powołana przez prezydenta miasta, w skład której wchodzą: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, laureaci z ubiegłego roku, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów. Kto w tym roku otrzyma nagrodę? Dowiemy się już w czerwcu.

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa przyznawana jest w ramach miejskiego programu Młody Kraków 2.0 skierowanego do osób w wieku 13-26 lat mieszkających, uczących się lub pracujących w Krakowie. Dodatkowe informacje na specjalnej odsłonie strony miasta tutaj oraz na profilu Młody Kraków na Facebooku.

Fot. mlodziez.krakow.pl

Podziel się tą informacją: