Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym

Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie zaprasza na wystawę „Veni Pater Pauperum. Duchowe i materialne dziedzictwo Zakonu Ducha Świętego de Saxia w Polsce”, która opowiada o dziejach duchaków na ziemiach polskich. Wystawa będzie czynna do 12 czerwca w godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego, przy ul. Kanonicznej 19.

Zakon duchaków przybył do Polski na początku XIII wieku. Przez niemal 600 lat duchacy prowadzili w kilku polskich miastach przytułki-szpitale, w tym największy – krakowski Szpital Ducha Świętego. Głównym charyzmatem zakonu była opieka nad niedołężnymi, porzuconymi dziećmi, a także ciężarnymi kobietami. Na wystawie po raz pierwszy pokazane zostały publicznie obiekty z kilku zbiorów kościelnych i prywatnych, m.in.: XVII-wieczne portrety duchaków ze zbiorów krakowskiego klasztoru sióstr duchaczek w Krakowie oraz późnorenesansowa, haftowana tkanina z poduchackiego kościoła parafialnego pw. św. Krzyża w Krakowie. Zobaczyć można również XVIII-wieczne ryciny przedstawiające duchacki strój zakonny. Wyjątkowym zabytkiem jest barokowa puszka, zwieńczona duchackim krzyżem, pochodząca z parafii pw. św. Marcina w Biskupicach.

Uzupełnieniem wystawy są archiwalne fotografie, reprodukcje przedstawień ikonograficznych oraz rękopisów, ilustrujące zachowane dziedzictwo zakonu w Polsce. Autorem koncepcji wystawy i scenariusza jest doktorant Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Mateusz Zimny.

W ramach projektu zrealizowana została kwerenda w zbiorach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, której celem była identyfikacja zachowanych obiektów związanych z historią zakonu w Polsce.

Wystawa działa od 26 kwietnia i będzie czynna do 12 czerwca.

Więcej informacji na stronie.

Fot. Materiały organizatorów

Podziel się tą informacją: