5. rocznica śmierci księdza Stanisława Małysiaka

W piątek, 1 kwietnia minie piąta rocznica śmierci księdza Stanisława Małysiaka – partyzanta Armii Krajowej, wieloletniego przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, kapelana organizacji kombatanckich w Krakowie, laureata brązowego medalu „Cracoviae Merenti”. Z tej okazji na Jego grobie na cmentarzu Rakowickim zapłonie znicz od władz miasta Krakowa.

Ksiądz infułat Stanisław Małysiak urodził się 5 maja 1925 roku w Ślemieniu, w powiecie żywieckim. Tam rozpoczął naukę w szkole powszechnej, ale podczas wojny, po włączeniu Żywiecczyzny do Rzeszy Niemieckiej, w październiku 1940 roku został wysiedlony wraz z rodzicami i dwojgiem rodzeństwa do Majdana Kasztelańskiego na Zamojszczyźnie. Pracował tam fizycznie w młynie i równocześnie działał w Związku Walki Zbrojnej. Najpierw przydzielony do plutonu Brzeziny uczył się w leśnej szkole partyzanckiej, kształcącej młodych dowódców piechoty, potem w latach 1942-1944 walczył w Armii Krajowej pod pseudonimem Sęp w IX Pułku Legionów Ziemi Zamojskiej pod dowództwem Konrada Bartoszewskiego. Brał udział w wielu akcjach bojowych na terenie Zamojszczyzny, m.in. wielkiej bitwie w Puszczy Solskiej w roku 1944, podczas niemieckiej akcji pacyfikacyjnej pod kryptonimem Sturmwind II. W czasie jednej z akcji został schwytany przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. Stamtąd został przewieziony do obozu w Lublinie, skąd udało mu się zbiec. Za działalność partyzancką na wniosek swojego dowódcy Konrada Bartoszewskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych, który został wręczony ks. Małysiakowi dopiero po przemianach politycznych w naszym kraju w 1989 roku.

W roku 1944 po ustaniu działań wojennych na terenie Zamojszczyzny ks. Małysiak kontynuował naukę w gimnazjum w Zamościu, ale w 1945 roku unikając w ostatniej chwili aresztowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa zbiegł do Krakowa, gdzie ukończył naukę i zdał maturę w roku 1947 w IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. Wstąpił do Seminarium Krakowskiego i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1952 roku i otrzymał święcenia kapłańskie.

W latach 1952–1957 pełnił posługę kapłańską w Niegowici, następnie w latach 1957–1963 był wikariuszem parafii w Kobierzynie oraz kapelanem tamtejszego szpitala psychiatrycznego, zaś od 1963 aż do śmierci związany był z Bazyliką Mariacką w Krakowie. Od lat 50. XX wieku był również pracownikiem duszpasterstwa krakowskiej kurii metropolitalnej, w ramach którego pełnił między innymi funkcję sekretarza oraz przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Krakowskiej. Był bliskim współpracownikiem arcybiskupów krakowskich Karola Wojtyły i Franciszka Macharskiego, a także założycielem Wydawnictwa św. Stanisława (z własnym ośrodkiem poligraficznym). W okresie stanu wojennego ks. Stanisław Małysiak piastował funkcję przewodniczącego Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym.

W 1990 został powołany przez kardynała Franciszka Macharskiego na kapelana organizacji kombatanckich Armii Krajowej w Krakowie. Był kanonikiem Krakowskiej Kapituły Katedralnej.

Ksiądz Stanisław Małysiak zmarł 1 kwietnia 2017 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.

Fot. pexels.com

Podziel się tą informacją: