Dwór Badenich i park Wadów z ofertą kulturalno-rekreacyjną

Filia Ośrodka Kultury Kraków‒Nowa Huta z ofertą zajęć dla krakowian w różnym wieku i punkt Biblioteki Kraków w zabytkowym dworze zlokalizowanym w pięknym, starym parku – trwają prace, które z dworu Badenich oraz dworskiego parku Wadów pozwolą zrobić atrakcyjny kulturalno-rekreacyjny punkt na mapie Krakowa.

Dwór Badenich wraz z parkiem znajduje się przy ul. Glinik (Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie). Klasycystyczny dwór powstał w 1874 roku. Zaprojektował go Antoni Łuszczkiewicz dla Józefa Badeniego, właściciela Wadowa. To murowany, asymetryczny pałac o cechach neorenesansowych wokół którego założono park krajobrazowy. Dwór był własnością Badenich do 1930 roku, następnie został kupiony przez Zofię Kulinowską, która mieszkała w dworze do 1945 roku.

Następnie w budynku znajdowała się szkoła, a od lat 70. XX wieku przedszkole. W latach 90. odnaleźli się spadkobiercy, którzy zrzekli się praw własności i przekazali dwór gminie. W wyniku pożaru, który wybuchł tam w listopadzie 2008 roku, spłonęła część drewnianego strychu ze stropem i dachem. Obecnie budynek nie jest użytkowany.

W parku funkcjonuje plac zabaw, a przyległy teren służy jako przestrzeń spacerowo-rekreacyjna. Odbywają się tam cykliczne plenerowe wydarzenia lokalne, takie jak Dni Wadowa, imprezy dla dzieci i zawody sportowe (znajduje się tu także boisko). Ogrodzony park jest wyposażony w ławki dla odpoczywających i alejki dla spacerujących, funkcjonuje oświetlenie parkowe.

Konsultacje społeczne
W ubiegłym roku (kwiecień-maj 2021 r.) odbyły się konsultacje społeczne dotyczące sposobu użytkowania dworu Badenich i parku Wadów. W ramach konsultacji mieszkańcy mieli okazję przekazać propozycje dotyczące wykorzystania budynku oraz terenu zielonego zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, jak też oczekiwania wobec funkcjonalności tej przestrzeni.

Krakowianie, którzy wzięli udział w konsultacjach, chętnie widzieliby tu klubokawiarnię, miejsce dla aktywnej młodzieży i miejsce integracji sąsiedzkiej ‒ to najliczniej wskazywane formy przeznaczenia budynku dworu Badenich. Wśród wskazań ankietowanych pojawiła się także biblioteka. Natomiast w parku uczestnicy konsultacji najchętniej widzieliby różne strefy: aktywności fizycznej, rozrywki, relaksu, edukacyjną, ekostrefę i plac zabaw.

Plany miasta na tę przestrzeń: ośrodek kultury i biblioteka
Po przeanalizowaniu wyników konsultacji i możliwości wykorzystania przestrzeni zabytkowego dworu i parku miasto planuje utworzyć w tym miejscu filię Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta oraz punkt biblioteczny powiązany z filią nr 52 Biblioteki Kraków. Zlokalizowanie tam instytucji kultury i biblioteki pozwoli na pełne wykorzystanie przestrzeni zarówno na funkcje kulturalne, jak i rekreacyjne.

W budynku ma powstać między innymi sala widowiskowa przeznaczona na organizację wydarzeń kulturalnych oraz zajęć ruchowych, a także wielofunkcyjne sale warsztatowe. Znajdzie się tu również przestrzeń dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Lokalizacja Klubu Aneks w nowym budynku pozwoli nie tylko rozszerzyć dotychczasową ofertę tej placówki, ale przede wszystkim wspólnie z mieszkańcami wypracować całkiem nowe inicjatywy, które do tej pory nie miały szans na realizację.

Trwają prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego dworu oraz dworskiego parku. Zadanie, realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, podzielone jest na etapy. Jeszcze w 2021 roku odbyła się inwentaryzacja architektoniczno-budowlana metodą skanowania laserowego budynku, a także została przygotowana ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dotycząca stanu technicznego dworu. ZZM przygotował także ekspertyzę przyrodniczą. Kolejny etap prac polega na określeniu szczegółowych funkcji i aranżacji wnętrz tak, by po modernizacji możliwie najpełniej wykorzystać tę zabytkową i zieloną przestrzeń. Zakończenie prac projektowych planowane jest na trzeci kwartał 2022 roku. Realizacja prac budowlanych będzie możliwa w miarę zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie miasta.


Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Podziel się tą informacją: