Apel i zbiórka na ochronę dóbr kultury Lwowa

W związku z agresją Rosji na niepodległą Ukrainę, a także w związku z brutalnymi działaniami wojennymi, Lwowska Rada Miejska i Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowa, zwróciły się z apelem o wsparcie.

Apel skierowany jest do wszystkich instytucji publicznych i prywatnych, do służb konserwatorskich i instytucji zajmujących się ochroną i rewaloryzacją dziedzictwa kulturowego, do miast partnerskich, środowiska muzealnego, uniwersyteckiego, bibliotek, archiwów, firm budowlanych, składów budowlanych, supermarketów, jednostek straży pożarnej, OSP, firm ochrony, a także firm zajmujących się rewaloryzacją i konserwacją – o wsparcie materiałowe i techniczne przy zabezpieczeniu bezcennych dóbr kultury (obiektów, zbiorów muzealnych, wyposażenia świątyń) przed pożarem i działaniami wojennymi.

Wszystkie instytucje zajmujące się kulturą, a także osoby, którym drogie jest dziedzictwo kulturowe Lwowa i regionu Lwowa, a także firmy branży budowlanej, renowacyjnej i turystycznej, proszone są o natychmiastowe wsparcie.

Kilka dni temu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował do społeczności międzynarodowej, do członków Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, o natychmiastową, realną pomoc.

Wezwał do ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, które jest świadectwem bogatej historii kraju i obejmuje siedem obiektów Światowego Dziedzictwa – przede wszystkim we Lwowie i Kijowie. Odessa i Lwów, a także Charków, są członkami Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Na terenie Ukrainy znajdują się archiwa narodowe, biblioteki, z których część umieszczono na liście UNESCO Pamięć Świata oraz miejsca upamiętniające tragedię Holokaustu. Na terenach wschodniej Ukrainy zniszczono już wiele zabytkowych obiektów, w tym obiektów sakralnych. Obecnie UNESCO pracuje nad oceną szkód we wszystkich zakresach swoich kompetencji (zwłaszcza edukacji, kultury, dziedzictwa i informacji) oraz nad wdrożeniem doraźnych działań wspierających.

Nie czekajmy – pomoc potrzebna jest teraz!

– Wobec realnego zagrożenia kontynuacją działań wojennych na bezpowrotną utratę i nieodwracalne zniszczenie, narażone jest wielokulturowe i wielonarodowe dziedzictwo Ukrainy. Brutalność najeźdźców dotyczy w tej chwili obszarów o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla Ukrainy, obiektów wpisanych do narodowych rejestrów zabytków, ale także zabytków o szczególnym statusie dóbr światowego dziedzictwa. Na terenie dotkniętym wojną zagrożone są muzea, galerie sztuki, obiekty sakralne, zespoły pałacowe, kolekcje sztuki, archiwa, zabytkowe nekropolie. Dlatego apelujemy o wsparcie, które pozwoli zabezpieczyć dobra kultury przed zniszczeniami wojennymi. Prosimy o zbiórkę materiałów służących zabezpieczeniu bezcennych obiektów zabytkowych przed pożarami. Liczy się każda pomoc! – zaapelował Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Najpilniejsze potrzeby:

 • gaśnice piankowe i proszkowe
 • koce gaśnicze i inne tkaniny niepalne
 • wełna mineralna do zabezpieczenia witraży i okien w muzeach
 • hełmy przeciwpożarowe
 • odzież niepalna

Zbiórka prowadzona jest w miejskich halach magazynowych przy ul. Bartników 10, w dni robocze w godz. 9.00–18.00, a w weekendy w godz. 9.00–15.00.

Ze względu na dojazd prosimy, by transport odbywał się pojazdami o wadze poniżej 3,5 tony.

Dary o mniejszych gabarytach można składać w Zintegrowanym Centrum Dziedzictwa Krakowa przy ul. św. Krzyża 1, w dni powszednie w godz. 8.00–16.00. Ze względu na ograniczenia związane z wjazdem do strefy A, prosimy o uprzedni kontakt z koordynatorami.

Koordynacją zbiórki zajmuje się Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacji udzielają również:

Z uwagi na znaczny tonaż przywożonych materiałów, prosimy także o pomoc przy realizacji zbiórki, tzn. wypożyczenie wózków widłowych wraz z operatorami do pracy na terenie hal przy ul. Bartników 10. Apel skierowany jest do firm budowlanych, magazynowych i składów.

Dla osób niemogących nabyć powyższych materiałów osobiście, a które chciałyby wpłacić darowiznę na ten cel, uruchomiona została ogólnopolska zbiórka przeznaczona na zakup najpilniejszych materiałów służących ochronie dóbr kultury

Zwracamy się również z prośbą o wsparcie działań miasta na rzecz uchodźców z Ukrainy. Do pakowania darów w miejskich magazynach potrzebujemy pudeł kartonowych, taśm pakowych i dyspenserów, wózków paletowych, a także rękawic roboczych (nitrylowych) w rozmiarach S i M. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 616 18 79.

Z uwagi na konieczność weryfikacji miejsca, do którego trafiają dary od krakowian, nie możemy korzystać z propozycji indywidualnego transportu/przewozu tych darów na teren Ukrainy.

Akcję organizują samorządowi konserwatorzy z polskich miast wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego.

Poniżej list Lwowskiej Rady Miejskiej i Apel Miejskich i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Lwowska Rada Miejska

Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego

Lwów, 3 marca 2022

Do wszystkich polskich instytucji,

które mogą udzielić pomocy w zabezpieczeniu materialnego

dziedzictwa Lwowa

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, zwracam się z pilną prośbą o pomoc i dostarczenie na potrzeby zabezpieczenia przed pożarem zabytków nieruchomych zgromadzonych we Lwowie, budynków sakralnych, muzeów i archiwów.

Pilnie potrzebujemy jak największej ilości gaśnic piankowych i proszkowych, a także koców i tkanin niepalnych dla zabezpieczenia drewnianych elementów wyposażenia kościołów i cerkwi oraz zbiorów muzealnych. Dla zabezpieczenia witraży, także na budynkach użyteczności publicznej, potrzebujemy waty mineralnej.

Znaczenie obiektów historycznych Lwowa dla dziedzictwa Ukrainy i Polski jest znane. Nie możemy dopuścić do jego utracenia.

Działanie nasze odbywa się we współpracy z polskimi instytucjami p. Katarzyną Zalasińską – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, p. Dorotą Janiszewską–Jakubiak – dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” oraz p. Michałem Leszczkowskim – prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Proszę o przekazywanie nam wsparcia za ich pośrednictwem. Dystrybucją materiałów na miejscu oraz ich właściwym wykorzystaniem zajmie się Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miasta.

Z wyrazami wdzięczności
Dyrektor
Lilija Onyszczenko

APEL SAMORZĄDOWYCH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Żadne słowa nie wyrażą tragizmu sytuacji, w jakiej znalazły się ukraińskie miasta. Bombardowane i ostrzeliwane przez całą dobę, zamknięte w kordonach wojskowych, znajdują się na skraju katastrofy humanitarnej.

Planowe, systematyczne niszczenie obejmuje także zabytki tych miast. Prowadzony ostrzał historycznych dzielnic Charkowa, centrum Kijowa czy zagrożenie, przed jakim stają teraz Odessa i Lwów, napawa trwogą i prawdziwym strachem. Putin i jego wojska prowadzą wojnę z ludźmi, ale też z wielonarodowym dziedzictwem Ukrainy. Takie działanie jest wprost pogwałceniem prawa międzynarodowego i zgodnie z haską Konwencją o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r. i II Protokołem do tej konwencji z 1999 r. i jest uznawane za zbrodnię wojenną.

Jako konserwatorzy miast stanowczo potępiamy działania wojsk rosyjskich i domagamy się poszanowania dla ukraińskiego dziedzictwa. Przypominamy, że za jego niszczenie spotka najeźdźców międzynarodowy proces. Kary nie unikną także szeregowi żołnierze.

Naszych przyjaciół z miast w Ukrainie, którzy na co dzień sprawują opiekę nad tamtejszymi zabytkami, chcemy zapewnić o gotowości do udzielenia wszelkiej pomocy, która jest w naszym zasięgu.

Слава Україні!

Apel podpisali:

 • Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
 • Sylwia Brzezińska – Zastępca Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie
 • Emanuel Okoń – Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu
 • Natalia Zachwieja – Miejska Konserwator Zabytków w Rzeszowie
 • Łukasz Urbańczyk – Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej
 • Aleksandra Narczewska – Konserwator Zabytków Miasta Sopotu
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu
 • Anna Syska – Miejska Konserwator Zabytków w Tychach
 • Beata Konieczniak – Biuro Architekta Miasta w Łodzi
 • Artur Rok – Powiatowy Konserwator Zabytków w Będzinie
 • Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
 • Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie
 • Ewa Pańczyk – Miejska Konserwator Zabytków w Żorach
 • Robert Hirsch – Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
 • Maria Olejarnik – Miejska Konserwator Zabytków w Raciborzu
 • Beata Sarnecka-Uziałko – Miejska Konserwator Zabytków w Pszczynie
 • Robert Piaskowski – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. kultury

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: