Nabór do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej

Rada Miasta Krakowa zdecydowała o ustanowieniu Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej. Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nagrodzone zostaną krakowianki, które tworzą innowacyjne projekty, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, są osobami zaangażowanymi w życie lokalnych społeczności, są wzorem dla młodego pokolenia lub inspirują aktywnością na rzecz przyrody.

– Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki była niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w świadomości i obyczajowości, wciąż nie jest dostrzegana w wystarczającym stopniu. Powołanie Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić – czytamy w uzasadnieniu do uchwały RMK.

Ustanowienie tej nagrody to także tworzenie silnej reprezentacji kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspierania kobiet w ich działaniach oraz walka z dyskryminacją ze względu na płeć.

Zgłoszenia kandydatur

Nagrodę przyznaje prezydent Krakowa na wniosek powołanej kapituły. Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej” należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym:

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 28 lutego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub na adres e-mail: krakowdlarownosci@um.krakow.pl.

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  • znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności
  • zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia
  • okres prowadzonej działalności
  • efekty i zakres działań
  • innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

  • prawo zgłaszania kandydatur do nagrody przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa
  • zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu
  • do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac kapituły.

Więcej informacji tutaj.


Kazimiera Bujwidowa urodziła się w 1867 roku, działała w Krakowie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn i do dziś pozostaje inspiracją. Walczyła z analfabetyzmem, ułatwiając dostęp do oświaty, szczególnie dziewczętom. Była propagatorką bezpłatnych czytelni dla dzieci i młodzieży. Przewodniczyła Krakowskiej Czytelni dla Kobiet – miejscu wspierającemu ruch emancypacyjny. Kazimiera Bujwidowa była jedną z prekursorek walki o prawa kobiet do studiów wyższych i stworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym, a także angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: