Czy kamieniołom Libana stanie się użytkiem ekologicznym?

Do 18 lutego potrwają konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  • dyżury konsultacyjne eksperta w dniach: 27-28 stycznia (w godz. 10.00-12.00) oraz 1-2 lutego (w godz. 16.00-17.00) pod numerem telefonu 12 616 88 84
  • spotkanie online dla mieszkańców – 3 lutego o godz. 16.00
  • możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz można dostarczyć do 18 lutego:

  • na adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
  • na numer faksu 12 616 88 91
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”
  • do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie bip.krakow.pl – formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: Wydział Kształtowania Środowiska – „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Formularz konsultacyjny, link do spotkania on-line oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl.


Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: