Muzeum AK przejmuje budynek Muzeum Czynu Zbrojnego

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie przejęło w użytkowanie na okres trzydziestu lat budynek Muzeum Czynu Zbrojnego na os. Górali 23 w Nowej Hucie. Powstanie tam nowoczesna wystawa, której celem będzie oddanie hołdu założycielom Muzeum Czynu Zbrojnego oraz nowohucianom walczącym na różnych frontach XIX i XX-wiecznych konfliktów zbrojnych.

Budynek o powierzchni użytkowej ponad 600 m2został przekazany Muzeum Armii Krajowej 9 grudnia w wyniku decyzji prezydenta Krakowa, popartej pozytywną opinią Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa i na mocy odpowiedniego aktu notarialnego. Wcześniej działała tam Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczypospolitej Polskiej Muzeum Czynu Zbrojnego.

Muzeum Armii Krajowej jest obecnie w trakcie dopełniania formalności związanych z administrowaniem budynkiem. Docelowo na wszystkich kondygnacjach budynku będzie prowadzona działalność statutowa. Pierwszym etapem przygotowań do otwarcia nowej wystawy na os. Górali 23 jest inwentaryzacja zbiorów, następnie na lata 2023-2024 planowane są prace modernizacyjne.

Planowane utworzenie oddziału Muzeum Czynu Zbrojnego w strukturach Muzeum Armii Krajowej dało asumpt do powołania zespołu, który pracuje nad przygotowaniem scenariusza wystawy stałej. W skład zespołu wchodzą: dr Maria Wąchała-Skindzier, dr Jarosław Klaś, dr Wojciech Paduchowski, kustosz Muzeum AK, kierownik Działu Wystaw Piotr Makuła, dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP odpowiedzialny za projekt plastyczny i zastępca dyrektora Muzeum AK Joanna Mrowiec. Całość koordynuje dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP. Nowa wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym po remoncie budynku.

Cenne zbiory w nowoczesnej aranżacji

Główne cele, które przyświecały pracy nad scenariuszem wystawy, to oddanie hołdu założycielom muzeum oraz nowohucianom walczącym na różnych frontach XIX i XX-wiecznych konfliktów zbrojnych. Ważne jest także zaprezentowanie cennych zbiorów Muzeum Czynu Zbrojnego w nowoczesnej i atrakcyjnej aranżacji, wykorzystującej nowoczesne techniki docierania do odbiorców w różnym wieku.

Eksponaty, które zostały przekazane przez pracowników Kombinatu Metalurgicznego i mieszkańców Nowej Huty, pogrupowano w wątki tematyczne, łącząc je z poszczególnymi postaciami – i to one będą stanowić oś narracji.

Dla zespołu kluczowe jest zaprezentowanie czynu zbrojnego poprzez przybliżenie historii ludzi, którzy odważnie walczyli najpierw o odrodzenie ojczyzny po okresie zaborów, a następnie o utrzymanie tej wolności – zarówno podczas I jak i II wojny światowej. Postanowiono również oddać hołd tym, którzy stawiali opór komunizmowi.

Ekspozycja będzie zawierać nawiązania do historii i miejsca, jakie Muzeum Czynu Zbrojnego zajmuje w świadomości lokalnej, dlatego będzie na niej obecna także Małopolska Fundacja Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego. Warto dodać, że przedstawiciele fundacji czuwali nad kontynuacją schedy po założycielach Muzeum Czynu Zbrojnego i wypowiedzieli się z uznaniem o kierunku prac nad stworzeniem nowej wystawy na os. Górali 23.

Fot. Paweł Krzan

Podziel się tą informacją: