Świata nie naprawisz, ale pasek mógłbyś – mapa krakowskich rzemieślników

Festiwal „Sztuka do rzeczy. Design w Krakowie” od czterech lat proponuje szereg inicjatyw związanych z szeroko rozumianym dizajnem. To zarówno warsztaty i spotkania, które przyciągają liczne grono projektantów, twórców, artystów, rzemieślników, producentów i wiele osób zainteresowanych dizajnem, jak też projekty, które są efektem festiwalowych działań i wymiany pomysłów. Takie jak pofestiwalowa mapa krakowskich rzemieślników, twórców i lokalnych przedsiębiorców.

Organizowany przez miasto festiwal „Sztuka do rzeczy. Design w Krakowie” pokazuje trendy w różnych dziedzinach życia związane ze sztuką, rzemiosłem i projektowaniem, realizuje misję edukacyjną w serii warsztatów i spotkań adresowanych do różnych grup wiekowych, a także pokazuje różne formy krakowskiej kreatywności. To jednocześnie możliwość pokazania ważnej roli inicjatyw i idei związanych z dizjanem w ofercie kulturalnej miasta oraz szansa na szerszą promocję tych przedsięwzięć. W tegorocznej edycji „Sztuki do rzeczy wzięło udział ponad 20 partnerów, którzy zorganizowali 60 różnych wydarzeń. Ponad 15 tys. osób wzięło w nich udział w formule stacjonarnej, a znacznie więcej dołączyło online.

‒ Festiwal, do realizacji którego co roku miasto zaprasza osoby i organizacje związane ze sztuką i dizajnem, łączy bardzo różne podejścia do tych tematów. W programie każdej z edycji umieszczamy przedsięwzięcia dotyczące między innymi sztuki użytkowej, projektowania, przestrzeni, architektury, ale też staramy się, by idee podejmowane przez naszych partnerów rezonowały, by wpływały na miasto, na życie mieszkańców, by ‒ jeśli to możliwe ‒ przynosiły też konkretne efekty – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor koordynującego projekt Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Przykładem takiej inicjatywy jest pofestiwalowa mapa krakowskich rzemieślników, twórców i lokalnych przedsiębiorców, która została przygotowana przez Stowarzyszenie Otwarte Mieszkania biorące udział w „Sztuce do rzeczy”. Projekt mapy nawiązuje do ubiegłorocznej edycji i jej motywu przewodniego, którym był DOM ‒ rozumiany zarówno jako miejsce zamieszkania i najbliższa przestrzeń, ale też jako planeta – dom wszystkich ludzi.

‒ Pewien popularny szyld zachęcający do wspierania rzemieślników głosi: „Świata nie naprawisz, ale pasek mógłbyś”, dlatego uważamy, że warto pamiętać, by zanim coś wyrzucimy na śmietnik przyjrzeć się, czy nie uda się dać tej rzeczy dać jeszcze drugie życie. Za pomocą mapy chcemy zachęcać do wspierania lokalnych przedsiębiorców, budowania bliższej więzi z miastem, z ludźmi z najbliższej okolicy, wzmacniać poczucie lokalnej tożsamości z małą ojczyzną, a w końcu budować poczucie domu, także poza ścianami naszych prywatnych przestrzeni – tak przybliżają projekt przedstawiciele Stowarzyszenia Otwarte Mieszkania

‒ Czy możemy coś zrobić, aby w naszej dzielnicy, mieście, małej ojczyźnie poczuć się jak w domu? Z naszego doświadczenia takim krokiem może być robienie zakupów w najbliższych mniejszych sklepikach, „zaprzyjaźnienie się” z kawiarnią za rogiem, czy Panią w warzywniaku. Budując to szersze poczucie domu-miasta, chcemy zachęcić także, by wspólnie dbać o jego członków (w końcu miasto to dom wielu ludzi), czyli na przykład wspierać lokalne sklepiki, umierające zawody, zakłady, gastronomię i innych – dodają.

Do współpracy przy tworzeniu mapy zostali zaproszeni mieszkańcy Krakowa. Proponowali oni miejsca zlokalizowane w różnych częściach miasta, które warto uwzględnić w takim zestawieniu. Odzew krakowian przeszedł najśmielsze oczekiwania realizatorów projektu. W ten sposób powstała bogata baza, w której można znaleźć między innymi punkty krawieckie, szewskie, miejsca oprawy obrazów, tapicerów, kaletników, cholewkarzy czy też punkty gastronomiczne. Mapa jest dostępna pod adresem: fomkrakow.pl/mapa-rzemieslnikow. Warto pamiętać, że mapa jest cały czas aktualizowana. Propozycje miejsc, które warto na nią nanieść można przesyłać na adres: kontakt@fomkrakow.pl.

Wszystkim miłośnikom dizajnu i rzemieślniczych produktów przypominamy, że tegoroczną edycję festiwalu „Sztuka do rzeczy. Design w Krakowie” wieńczy zimowa odsłona KIERMASHu, czyli największych w Małopolsce targów mody niezależnej i designu użytkowego. Odbędą się one 18 i 19 grudnia w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15. Dodatkowe informacje tutaj. A kolejna edycja festiwalu planowana jest na jesień 2022 r.

Fot. Jan Laskowski

Podziel się tą informacją: