Biblioteka Kraków uruchomiła dwa nowe książkomaty

W poniedziałek, 6 grudnia, Biblioteka Kraków uruchomiła dwa nowe książkomaty, czyli samoobsługowe urządzenia działające na podobnej zasadzie jak popularne paczkomaty. Urządzenia stanęły przy ul. Powroźniczej 2 i ul. Agatowej 33.

Urządzenia mają ułatwić korzystanie z biblioteki osobom, które pracują do późna lub nie zdążą wybrać się do biblioteki w godzinach jej otwarcia. Korzystający z książkomatów czytelnik może odebrać w nim książkę zamówioną wcześniej przez katalog biblioteczny. Gdy egzemplarz będzie gotowy do odbioru, pracownik umieści go w książkomacie.

Zamówienie będzie oznaczone w systemie bibliotecznym jako gotowe do odbioru. Do otwarcia skrytki będzie wymagana karta biblioteczna. Z książkomatu mogą korzystać czytelnicy, którzy mają miejsce na koncie (5 egz.) na wypożyczenie kolejnych pozycji. Do urządzenia nie można zamawiać gier planszowych i prasy. Książki do książkomatu będą dostarczane od poniedziałku do piątku.

Książkomaty to urządzenia dość drogie – ich zakup przez Bibliotekę Kraków oraz posadowienie i włącznie w obieg elektronicznej komunikacji nie byłyby możliwe bez środków zewnętrznych.

Postawienie książkomatu przy Bibliotece Głównej umożliwiło dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego pozyskane przez Bibliotekę Kraków w programie „Infrastruktura kultury” i zrealizowane w ramach zadania „Biblioteka bliżej czytelnika – książkomat i wyposażenie Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków”. Dofinansowanie wyniosło 160 tys., a całkowita wartość projektu to 208 008 zł ‒ zakupiono również namioty oraz podesty sceniczne wykorzystywane w działaniach plenerowych Biblioteki Kraków w ogrodzie przynależnym do Biblioteki Głównej.

Natomiast książkomat przy ul. Agatowej (filia nr 42) został sfinansowany z środków inwestycyjnych przekazanych Bibliotece Kraków z budżetu miasta, łączna wartość tego projektu wyniosła blisko 170 tys. zł.

Dodajmy, że w Bibliotece Kraków działa trzeci książkomat, przy filii nr 16, ul. Radzikowskiego 29. To efekt realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego z 2020 roku. Wartość zadania wyniosła 149 tys. zł.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: