Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 r. Wykład na Przystanku Historia IPN – Kraków, 1 grudnia 2021

Oddział IPN w Krakowie i Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zapraszają na wykład „Tragedia Lwowa – czerwiec 1941 r.”, który wygłosi dr Paweł Naleźniak. Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” przy ul. Dunajewskiego 8 – 1 grudnia 2021 r., początek o godz. 18. Wykład będzie transmitowany w internecie.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. NKWD i NKGB dopuściły się zbrodni ludobójstwa, mordując 20 tys. więźniów – obywateli II Rzeczypospolitej. Tylko we Lwowie w ciągu tygodnia w czterech więzieniach (Brygidki, Zamarstynów, Łąckiego i Jachowicza) zamordowano około 3 tys. osób.

Początkowo władze ZSRS zakładały, że uda się ewakuować więźniów politycznych w głąb tego kraju, ale gdy okazało się to niemożliwe z powodu niewystarczającej liczby taboru i zniszczenia linii kolejowych,  zapadła decyzja o eksterminacji.  Przeprowadzono ją w sposób masowy, przy użyciu najbardziej brutalnych metod, jakimi było masakrowanie ludzi stłoczonych w celach lub spędzonych na podwórza ogniem z broni ręcznej lub maszynowej, obrzucanie granatami, a także zamurowywanie żywcem w piwnicach. Ta straszna zbrodnia wciąż czeka na należne sobie miejsce w świadomości historycznej Polaków.

Tekst: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: