Park kulturowy Kazimierz ze Stradomiem – konsultacje zakończone

Debatą ekspercką, która odbyła się 19 listopada, zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Wśród tematów, które poruszano, były m.in. kwestie wyglądu elewacji, wyglądu i funkcjonowania ogródków gastronomicznych, zasad oraz warunków sytuowania nośników reklamowych i szyldów, a także usług przewozowych z wykorzystaniem meleksów. Szczegółowy raport z konsultacji poznamy w grudniu.

W debacie eksperckiej zrealizowanej w formule online uczestniczyli m.in. dr inż. arch. Dominika Długosz – zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. Zbigniew Myczkowski – architekt, współtwórca planu ochrony parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, Piotr Kurzawa – menadżer ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, prof. Monika Murzyn-Kupisz i dr Robert Pawlusiński – pracownicy Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Alina Kamińska i Tomasz Daros – radni Dzielnicy I Stare Miasto, a także Robert Piaskowski – pełnomocnik prezydenta ds. kultury i Magdalena Doksa-Tverberg – zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

W ramach konsultacji społecznych, które trwały od 25 października, odbyły się trzy spotkania dla mieszkańców i przedsiębiorców (29 października oraz 5 i 9 listopada), prowadzone w formule hybrydowej (otwarte spotkania w Muzeum Inżynierii Miejskiej, transmitowane na żywo online) oraz trzy telefoniczne dyżury ekspertów (3, 10, 17 listopada) Okazją do lepszego poznania obszaru, na którym na być utworzony park kulturowy, był spacer badawczy, który odbył się 15 listopada, prowadzony przez historyka sztuki Łukasza Kilarskiego.

Od 29 października do 14 listopada osoby zainteresowane tematem utworzeniem parku mogły zgłaszać uwagi i wnioski za pomocą elektronicznego formularza konsultacyjnego.

W ramach zakończonych konsultacji społecznych najczęściej poruszane były zagadnienia dotyczące: usług przewozowych z wykorzystaniem meleksów, wyglądu i funkcjonowania ogródków gastronomicznych, zasad i warunków sytuowania nośników reklamowych (w tym szyldów), a także wyglądu elewacji, w tym takich kwestii jak urządzanie ogrodów wertykalnych, usuwanie graffiti oraz umieszczanie klimatyzatorów, anten, rolet.

Obecnie trwa opracowanie szczegółowego raportu z przeprowadzonych konsultacji, który będzie gotowy w połowie grudnia. Zebrane wnioski i uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem ewentualnego uwzględnienia w projekcie uchwały o utworzeniu parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Z projektem uchwały, jak również projektem planu ochrony parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: