Budynek Magistratu. Tablica poświęcona R. Dmowskiemu

Na dziedzińcu krakowskiego Magistratu, na ścianie zachodniej pośród innych, znajduje się tablica poświęcona Romanowi Dmowskiemu Została ona tam umieszczona w 1999 r. w 60 rocznicę śmierci tego wybitnego. polityka i myśliciela.

Tablica dedykowana Romanowi Dmowskiemu na ścianie krakowskiego Magistratu

Roman Dmowski przyszedł na świat w roku 1864 w Warszawie. Młodzieńcze lata upływały mu na Kamionku (część obecnej dzielnicy Warszawy, Praga-Południe). Studia rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale fizyczno-matematycznym i już jako student brał aktywny udział w zakonspirowanej działalności niepodległościowej oraz w organizowaniu manifestacji patriotycznych. Odpowiednio w 1886 i 1889 r. został członkiem Związku Młodzieży Polskiej oraz Ligi Polskiej. Studia zakończył w 1891 r. uzyskawszy dyplom nauk przyrodniczych, który obecnie odpowiadałby stopniu doktora

Dalszą karierę naukową kontynuował w Paryżu, jednak nie była mu pisana ścieżka uczonego, lecz profesjonalnego polityka. Późniejsze losy Dmowskiego zawiodły go do kazamatów warszawskiej Cytadeli oraz Lwowa. Po wyjściu na wolność rozpoczął aktywną działalność publicystyczną i polityczną. Swoje poglądy prezentował w „Przeglądzie Wielkopolskim”, którego był redaktorem naczelnym. W 1903 r. wydał swoje najbardziej znane dzieło pt. Myśli nowoczesnego Polaka.

Zaangażował się w budowanie szerokich struktur społecznych, których celem była pomoc materialna uboższym grupom oraz troska o ich rozwój i edukację. I wojna światowa i czas walki o niepodległą Polskę były czasem najintensywniejszej działalności Romana Dmowskiego, który skutecznie lobbował za sprawą polskich granic. Powszechny szacunek zyskał dzięki niezwykłej erudycji, wyważeniu i poświęceniu sprawie Polski. W roku 1917 założył Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Zabiegom dyplomatycznym Dmowskiego zawdzięczała Polska uznanie przez państwa Ententy rządu w Warszawie. Dmowski odegrał kluczową rolę podczas rozmów przygotowujących Traktat Wersalski.

Roman Dmowski (stoi piąty od lewej) na konferencji wersalskiej, 1919 r. na zdjęciu stoi piąty od lewej strony

Mimo że był rasowym politykiem, to nigdy nie pełnił żadnych oficjalnych funkcji w II Rzeczypospolitej. W odpowiedzi na zamach majowy z 1926 roku utworzył Obóz Wielkiej Polski. Jego dalsze życie było naznaczone nieustanną pracą na rzecz idei narodowej. W myśli Dmowskiego przebija idea prymatu narodu nad państwem. Jego zdaniem, tylko wolny i suwerenny naród jest zdolny tworzyć nowoczesne państwo, zdolne odpowiednio kierować swoją polityką zewnętrzną i wewnętrzną. Przenikliwość umysłu Dmowskiego oraz jego zdolność do wyciągania jasnych i logicznych wniosków budzą powszechny podziw. Żyjąc w czasach wielkich przemian, nie pozostał obojętny na coraz bardziej zmieniającą się rzeczywistość społeczną, moralną i cywilizacyjną. W tym kontekście warto przytoczyć fragment tekstu Dmowskiego z jego pracy pt. Kościół, naród i państwo z 1927 roku:

Żyjemy w dobie bankructwa wielu podstaw, na których opierało się życie świata naszej cywilizacji w ostatnim okresie dziejów. W krajach przodujących cywilizacyjnie dotychczasowe podstawy walą się szybko, a niewiele widać twórczości w kierunku budowania nowych. Raczej widzi się upór w kierunku ratowania tego, czego się uratować nie da. Takie momenty w dziejach cywilizowanej ludzkości bywały już nieraz. Znamionowały je zawsze pewne rysy wspólne, bez względu na warunki czasu i miejsca: upadek wiary, silnej wiary w cokolwiek; upadek myśli – zanik twórczości; upadek smaku – górowanie brzydoty nad pięknem; rozkład dyscypliny moralnej i upadek obyczajów; wreszcie, rozpowszechnienie się rozmaitych zabobonów, zastępujących wierzenia religijne. Wszystkie te rysy występują w bardzo uwypuklony sposób w dzisiejszym życiu naszej cywilizacji […]

Roman Dmowski zmarł w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 r., na pogrzebie żegnały go tłumy rodaków mających świadomość, że odszedł wielki orędownik polskiej sprawy i patriota wierzący w Polskę i Polaków.

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: