Krakowskie dzielnice na tle innych miast

W środę 10 listopada odbędzie się czwarte spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Forum Przyszłości Dzielnic. Początek o godz. 16:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Dr Jarosław Czerw wygłosi członkom zespołu wykład na temat „Porównania Dzielnic w Krakowie na tle innych miast wojewódzkich pod kątem ich organizacji, funkcjonowania, finansowania, nadzoru, diet, uchwał i kompetencji”. Po wykładzie i prezentacji odbędzie się dyskusja.

Forum Przyszłości Dzielnic powstało w trakcie trwania poprzedniej, VII kadencji, Rady Miasta Krakowa. Do życia powołali je: ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radni miejscy i dzielnicowi oraz grupa organizacji pozarządowych – Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacja Stańczyka, Pracownia Obywatelska. Miało na celu przede wszystkim stworzenie grupy dyskusyjnej do wymiany doświadczeń i wiedzy. Jednak zebrane w ten sposób doświadczenia i informacje nie doczekały się opracowania końcowego. Dlatego Rada Miasta Krakowa w czerwcu 2019 r. podjęła uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego. W ten sposób powstał obecnie funkcjonujący zespół. Wśród członków Forum Przyszłości Dzielnic są radni miejscy, przewodniczący bądź wiceprzewodniczący rad dzielnic, aktywiści – przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. Zespołowi przewodniczy Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Fot. Martyna Lewandowska

Podziel się tą informacją: