W Krakowie zmarł ppłk Janusz Kamocki „Mamut”

22 października 2021 r., w 95. roku życia, zmarł w Krakowie ppłk dr Janusz Kamocki, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, więzień polityczny w PRL.

Był etnografem, muzealnikiem, podróżnikiem, przyjacielem krakowskiego IPN, laureatem tytułu Świadek Historii. Działaczem Światowego Związku Żołnierzy AK i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Honorowym Obywatelem Sandomierza.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sandomierzu 28 października 2021 r. Msza żałobna w kościele św. Józefa rozpocznie się o godz. 12.00.

Janusz Kamocki urodził się w 1927 r. w Warszawie. Wychował się w rodzinie ziemiańskiej, w majątku Podgaje pod Sandomierzem. Ukończył etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był przez wiele lat wykładowcą akademickim. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur „Solidarności”. Inicjował również powstanie ugrupowania „Zamek”, które nawiązało łączność z Rządem RP na Uchodźstwie.

Został wyróżniony licznymi odznaczeniami (m.in. Krzyż Kampanii Wrześniowej, Krzyż AK, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyż Wolności i Solidarności). Była także odznaczony medalami kombatanckimi: Honorową Odznaką Żołnierza AK Korpusu „Jodła”, odznaką Armii Krajowej przyznawaną za udział w Akcji „Burza”, odznaką Weterana Walk o Wolność, Krzyżem Walki o Niepodległość oraz Krzyżem Więźnia Politycznego.

Niemal do końca życia prowadził działalność edukacyjną, spotykał się z młodzieżą, był jednym z głównych inicjatorów budowy pomnika AK w Krakowie.

Fot: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: