Krakowska Loża Historii Współczesnej. Dyskusja wokół książki o ZHP w latach 1956-1964 – Kraków, 20 października 2021

„Między Kamińskim i Kuroniem. Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956–1964” – taki tytuł nosi wydany przez IPN zbiór artykułów, który dostarczy tematów do rozmowy podczas spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – 20 października 2021 r. (godz. 17) w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa będzie to pierwsze spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej z udziałem publiczności. Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego, a szczególnie założenie maseczek.

W rozmowie wezmą udział prof. Marek Wierzbicki, autor wprowadzającego rozdziału, poświęconego organizacjom młodzieżowym w państwach realnego socjalizmu oraz dr Michał Wenklar, autor rozdziału o odrodzeniu się harcerstwa w Krakowie jesienią 1956 r., a także redaktor całego tomu.

Książka poświęcona jest zmianom zachodzącym w ruchu harcerskim od odrodzenia ZHP w 1956 r. do roku 1964, gdy do harcerskiego przyrzeczenia wprowadzono słowa o „wierności sprawie socjalizmu”, co stanowiło symboliczne zwieńczenie procesu ponownego podporządkowywania harcerstwa komunistycznej władzy. Na tom składają się teksty różnych autorów, pokazujące z jednej strony entuzjazm i codzienną pracę wychowawczą ZHP, a z drugiej starania ówczesnych władz, by harcerstwo nie wyszło poza ramy działalności wyznaczone przez reżim i jego ideologię.

W wielu rozdziałach przewija się wątek sporu między zwolennikami tradycyjnych zasad i metody harcerskiej a wspieranymi przez władze działaczami dążącymi do budowy harcerstwa typu socjalistycznego. Symbolizują ten spór dwie postaci – przedwojenny instruktor i legenda Szarych Szeregów Aleksander Kamiński oraz ówczesny działacz młodzieżowy, twórca drużyn walterowskich i późniejszy opozycjonista Jacek Kuroń.

Wydana w 2021 r. książka jest publikacją po konferencji naukowej z maja 2019 r. w Krakowie, zorganizowanej przez krakowski IPN i Muzeum Krakowa.

Podziel się tą informacją: