Rondo w Krakowie będzie nosić imię Janusza Kurtyki. Zapraszamy na uroczystość 12 października 2021

Prezes IPN dr Karol Nawrocki oraz Zuzanna Kurtyka i Paweł Kurtyka, fundatorzy Fundacji im. Janusza Kurtyki, zapraszają na uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza w Krakowie. Prezes IPN (w latach 2005–2010) zginął w katastrofie smoleńskiej.

Program uroczystości 12 października 2021 r.

12.00 – nadanie rondu imienia Janusza Kurtyki – miejsce zaznaczone na mapce
12.30 – pokaz filmu „Trwajcie!. Janusz Kurtyka. Instytut Pamięci Narodowej 2005-2010”, reż. Alina Czerniakowska – Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12 (uwaga: muzeum nie dysponuje miejscami parkingowymi, wokół budynku obowiązuje płatna strefa parkowania, w pobliżu jest też płatny parking)
„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni” – te słowa Janusza Kurtyki najlepiej obrazują jego kredo życiowe. Urodził się w Krakowie. Był historykiem, znawcą Polski średniowiecznej i badaczem jej dziejów najnowszych. Jako licealista współpracował z opozycyjnym Studenckim Komitetem Solidarności. Kolportował ulotki jeszcze przed Sierpniem ’80. W 1980 r. zaangażował się w niezależny ruch studencki. Był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował historię. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozwijał konspiracyjne struktury NZS-u w Krakowie i w Nowej Hucie.

Po studiach podjął pracę w Instytucie Historii PAN, gdzie w 1995 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk humanistycznych. W 2000 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2000-2005 Janusz Kurtyka był organizatorem i dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie. W 2005 r. Sejm powołał go na stanowisko prezesa Instytutu. Jego misję przerwała tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej, w drodze na uroczystości rocznicowe w Katyniu, 10 kwietnia 2010 r.

Janusz Kurtyka był także m.in. redaktorem naczelnym „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

Na wniosek radnego Adama Kality, na sesji 7 lipca 2021 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła nadać imię Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza.

Podziel się tą informacją: