Zagospodarowanie terenu fortu „Batowice” – konsultacje społeczne

Do 1 października potrwają konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego przy os. Złotego Wieku. W czasie ich trwania zaplanowano m.in. spacer badawczy po terenie fortu, a także warsztaty planowania partycypacyjnego.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni fortu nr 48 „Batowice”, parku oraz form aktywności w jego bezpośrednim otoczeniu.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  • Spacer badawczy po terenie fortu – sobota, 11 września, godz. 11.00. Rozpoczęcie przed klubem „Kuźnia” na os. Złotego Wieku 14
  • Warsztaty planowania partycypacyjnego – sobota, 25 września, godz. 11.00 w klubie „Kuźnia” na os. Złotego Wieku 14
    • Ze względu na obostrzenia epidemiczne obowiązuje rejestracja uczestników. Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko należy przesłać do czwartku, 23 września, na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
  • Możliwość wypełnienia ankiety konsultacyjnej w dniach od 6 do 20 września:
    • elektronicznie – tutaj
    • w formie papierowej – w siedzibie Rady Dzielniczy XV przy ul. Miśnieńskiej 58, w klubie „Kuźnia” na os. Złotego Wieku 14, a także w siedzibie PAL „Mistrzejowice” przy ul. Kuczkowskiego 3/2u.

Fort nr 48 „Batowice” znajduje się w centrum parku przy osiedlu Złotego Wieku, w dzielnicy XV Mistrzejowice. Obecnie jest nieużytkowany, a dostęp do większości obiektów kubaturowych został zamknięty. Sama budowla nie jest w złym stanie, ale wymaga remontu, zachowały się niektóre historyczne elementy, takie jak drzwi, forteczna stolarka czy części strzelnic. Dużym deformacjom zostały poddane natomiast fortyfikacje ziemne, jednakże wciąż są one czytelne w terenie.

Pochodzące z XIX wieku fortyfikacje z czasem stały się enklawą przyrody i bioróżnorodności. Na terenie fortu wraz z jego otoczeniem rosną liczne drzewa, krzewy, pnącza oraz trawy, które stanowią miejsce bytowania mniejszych ssaków np. nietoperzy, wiewiórek, jeży, licznych ptaków oraz płazów czy owadów. Jednakże drzewa rosnące na forcie stanowią głównie sukcesję zieleni fortecznej na wałach ziemnych, zdarzają się przypadki wnikania przez nie w zabytkową substancję i uszkadzania murów.

Drzewa te nie są głęboko ukorzenione, mogą ulegać wykrotom lub zamierać. Należy mieć świadomość, że zagospodarowanie zabudowań fortecznych wiązać się będzie z ich remontem i konieczne może się okazać usunięcie niektórych porastających je drzew.

Od 2007 roku fort wraz z drzewami wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z tym realizacja zaproponowanych w wyniku konsultacji rozwiązań będzie uzależniona od uzyskania akceptacji ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przyjęte rozwiązania będą bowiem musiały spełniać wymagania ustawy o ochronie zabytków.

Więcej informacji na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl.

Fot: obywatelski.krakow.pl

Podziel się tą informacją: