Wystawa „TU rodziła się opozycja” na Plantach w Krakowie

W pobliżu ul. Reformackiej i pl. Szczepańskiego na krakowskich Plantach do 27 sierpnia 2021 r. można oglądać wystawę plenerową IPN „TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76, a Sierpniem ’80”.

Przypominamy opozycyjne organizacje o charakterze ogólnopolskim, jak Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolne Związki Zawodowe, Studenckie Komitety Solidarności, Konfederację Polski Niepodległej czy Ruch Młodej Polski. Pokazujemy także opozycyjne środowiska o znaczeniu regionalnym – krakowską Chrześcijańską Wspólnotę Ludzi Pracy, Instytut Katyński, Akcję na rzecz Niepodległości czy Prywatną Inicjatywę Krakowską, a także instytucje samokształceniowe (Uniwersytet Latający, Towarzystwo Kursów Naukowych) oraz rodzący się drugi obieg wydawniczy.

Jawne organizacje opozycyjne, które powstały po brutalnym stłumieniu robotniczych protestach z czerwca 1976 r., nie miały jeszcze masowego charakteru, lecz bez nich, nie byłby możliwy zryw Sierpnia ’80 i powstanie „Solidarności”, dziesięciomilionowego ruchu społecznego, który obalił w Polsce komunizm.

Ekspozycję otworzyła 13 sierpnia 2021 r. zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń. Dr hab. Cecylia Kuta, współautorka wystawy, kierująca Oddziałowym Biurem Badań Historycznych, przybliżyła zebranym historię przedsierpniowej opozycji w Polsce i Krakowie.

Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Podziel się tą informacją: