Nowy katalog zbiorów MuFo

Prawie 90 000 obiektów muzealnych na jedno kliknięcie. 17 czerwca Muzeum Fotografii w Krakowie uruchomiło nowy katalog zbiorów online. Na stronie internetowej zbiory.mufo.krakow.pl użytkownicy mogą zobaczyć współczesne i dawne zdjęcia oraz sprzęt fotograficzny.

Rozrastające się stale zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie doczekały się nowoczesnej oprawy – od 17 czerwca wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć je na stronie internetowej zbiory.mufo.krakow.pl, gdzie działa nowy katalog online.

Zgromadzono w nim niemal 90 000 obiektów: wśród nich znajdują się zarówno najstarsze zdjęcia w zbiorach, z lat czterdziestych XIX wieku, zdjęcia XX-wieczne, prace współczesnych artystów posługujących się medium fotografii, współczesne i dawne aparaty fotograficzne czy… obiekty wirtualne! Dotychczas zdigitalizowano 97 proc. spośród wszystkich obiektów, znajdujących się pod opieką MuFo.

Na pierwszym planie cały czas pozostają fotografie

– Zależało nam na tym, by odbiorca, który otwiera nasz katalog, mógł od pierwszego momentu zanurzyć się w morzu obrazów, składających się na zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie. Chcieliśmy, by pierwszy kontakt z katalogiem opierał się właśnie na bezpośrednim zetknięciu z samymi fotografiami, bez narzucania odbiorcy sztywnych klasyfikacji czy kluczy interpretacyjnych. Dopiero na kolejnych etapach korzystania z katalogu ma on możliwość poznania tego, co jest fundamentem muzealnej pracy, a więc informacji tworzących kontekst dla muzealiów, a także muzealnego porządku i systematyki, grupujących zbiory według określonych kategorii, twórców czy tematów– mówi Natalia Fyderek, kierowniczka Działu Inwentarzy MuFo, która prowadziła przez ostatni rok prace nad nowym katalogiem.

Zainteresowani konkretnymi tematami mogą także poszukać zdjęć na własną rękę, korzystając z dostępnych narzędzi wyszukiwarki. Dla tych, którzy chcieliby zanurkować w zbiorach, ale nie wiedzą jeszcze, jakiego klucza użyć, kustosze przygotowali ułatwiające poszukiwanie tagi oraz galerie tematyczne. Te ostatnie są poświęcone konkretnym, często nietypowym zagadnieniom związanym z historią fotografii i uzupełnione bogatym materiałem zdjęciowym.

Nie wszystkie prace, które MuFo ma w swoich zbiorach, będzie można w katalogu zobaczyć – ze względu na ograniczenia związane z prawem autorskim lub prawem do wizerunku przedstawionych osób, część obiektów pojawia się w katalogu, ale bez reprodukcji. Inne z kolei – przede wszystkim stare fotografie, znajdujące się już w domenie publicznej, można w prosty sposób ściągnąć i wykorzystywać. Muzeum Fotografii dołącza w ten sposób do szeregu światowych (i polskich) kolekcji, które zachęcają widzów nie tylko do oglądania prac w swojej siedzibie, ale też wykorzystywania ich na różne sposoby.

To zresztą nie jedyna forma zachęty do współpracy obecna w nowym katalogu online MuFo. Natalia Fyderek podkreśla: „Budując nowy katalog zbiorów, chcieliśmy skonstruować skuteczne narzędzie, umożliwiające zaangażowanie użytkowników w opracowanie muzealnych obiektów. Wielokrotnie przekonywaliśmy się, że nasi widzowie – zarówno hobbyści, jak i specjaliści różnych dziedzin – posiadają nieraz unikalną wiedzę z zakresu swoich zainteresowań i niejednokrotnie zdarzyło się, że wspomagali muzeum przy rozpoznawaniu na zdjęciach konkretnych osób, obiektów lub pomagając doprecyzować informacje na temat datowania. Dlatego, zakładając konto na naszej stronie, będą oni mogli komentować obiekty, wchodzić w dyskusje z muzealnikami. Cieszy nas ta perspektywa wymiany wiedzy.”

Partycypacyjny charakter nowego katalogu, to nie ostatnie słowo ze strony MuFo – strona została zbudowana tak, by w przyszłości umożliwiała wprowadzanie nowych funkcjonalności. Rozrastają się nie tylko zbiory muzeum, ale także sposoby ich wykorzystywania i udostępniania. Już teraz trwają prace nad wprowadzeniem audiodeskrypcji wybranych obiektów (wprowadzenie tej funkcji nastąpi do końca roku), powstają nowe galerie tematyczne, opracowywane są biogramy kolejnych twórców.

Z biegiem czasu poszerzany także będzie zakres dostępnych w katalogu treści. Dzięki otwartej strukturze katalogu widz będzie mógł zapoznać się nie tylko z podstawowymi danymi katalogowymi, ale także z informacjami pochodzącymi z rozmaitych obszarów działania muzeum, poczynając od szczegółowych badań nad historią czy technologią, przez działania konserwatorskie, wystawiennicze, na lekturze popularyzatorskich esejów o fotografii kończąc.

– Mamy nadzieję, że w przyszłości nasz katalog będzie widzom umożliwiał jak najszersze uczestnictwo w życiu muzeum – zarówno poprzez szeroki wgląd w pracę muzealników, jak i współtworzenie publicznie dostępnych zasobów wiedzy – mówi Natalia Fyderek.


Fot: materiały prasowe

Podziel się tą informacją: