Laureaci Nagród Miasta Krakowa 2020 oraz Mecenasi Kultury Krakowa 2019 uhonorowani

Przyznawanie Nagród Miasta Krakowa oraz honorowanie Mecenasów Kultury Krakowa to przedsięwzięcia, które mają wieloletnią tradycję. W Krakowskim Teatrze Variété odbyło się uroczyste wręczanie  wyróżnień dla wybitnych obywateli miasta, firm zaangażowanych w działania kulturalne Krakowa, a także autorów najlepszych prac dyplomowych o krakowskiej tematyce.

Chociaż laureatów obydwu konkursów: Nagród Miasta Krakowa 2020 oraz nagród Mecenas Kultury Krakowa 2019, a także autorów najlepszych prac dyplomowych poznaliśmy już wczesnej, to ze względu na pandemiczne obostrzenia nie było możliwe uroczyste wręczanie wyróżnień bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursów. Teraz, kiedy takie spotkania są już możliwe, wybitni krakowianie, autorzy najlepszych prac dyplomowych oraz przedstawiciele firm wspierających działania kulturalne Krakowa mogli odebrać nagrody z rąk Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa.

–  Co najmniej od narodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego nauka i kultura pozostają esencją życia Krakowa. Nikt też nie ma wątpliwości, że potencjał intelektualny to fundament, na którym opiera się wszechstronny i zrównoważony rozwój naszego miasta. I cieszę się, że możemy dziś gorąco podziękować laureatom Nagrody Miasta Krakowa i tytułu Mecenasa Kultury za wkład w pomnażanie tego potencjału. Patrząc na osiągniecia laureatów, nie można mieć wątpliwości, że Kraków jest miastem uprzywilejowanym, które w każdym obszarze może korzystać ze wsparcia wybitnych osobowości i zaangażowania środowisk biznesu – podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Chcę też pogratulować autorom wyróżnionych prac dyplomowych, jesteście Państwo przyszłością naszego miasta. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość to początek wspaniałej, pełnej sukcesów kariery – dodał prezydent Krakowa.

Nagrody Miasta Krakowa 2020

Nagrody Miasta Krakowa są  wyrazem uznania dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału miasta. W konkursie szczególnie docenianie są osiągnięcia tworzące przestrzeń dla rozwoju sztuki, działania rozwijające sektor kreatywności i wiedzy, budujące kapitał kulturowy i naukowy, a także inicjatywy mające wpływ na krajowe i międzynarodowe postrzeganie Krakowa.

Komisja pod przewodnictwem prof. Jana Ostrowskiego przyznała Nagrody Miasta Krakowa 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka oraz nauka i technika, a także wyróżniła szczególnie wartościowe prace dyplomowe.

Laureatami Nagród Miasta Krakowa 2020 w dziedzinie „Kultura i sztuka” zostali: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch, a w dziedzinie „Nauka i technika” prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt – kierownik, dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace naukowo-badawcze w zakresie biologii strukturalnej.

Razem z Nagrodami Miasta Krakowa przyznawane są także wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe skoncentrowane na tematach związanych z Krakowem, w różnych dziedzinach. Wyróżnienia otrzymali: Anna Grochowska (UJ), Agnieszka Konior (UJ), Marlena Hajduk (UPJPII), Krzysztof Klus (PK), Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ), Angelika Matras (ASP), Elżbieta Wątor (UJ), Weronika Drzazga (AGH).

Tradycja Nagród Miasta Krakowa sięga XVI wieku. Pierwsza nagroda została przyznana w 1535 roku Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Na przestrzeni lat zmianom ulegała regularność przyznawania nagród,  zmieniały się również kategorie. Aktualnie kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową. Więcej informacji o Nagrodach Miasta Krakowa 2020 można znaleźć tutaj.

Mecenas Kultury Krakowa 2019

Przyznawana od 1996 roku nagroda Mecenas Kultury Krakowa ma na celu wspieranie i rozwijanie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa. W 2019 nagroda została przyznana w dwóch kategoriach: za finansowe wsparcie organizacji prowadzących działalność w 

zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury, a także za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2019 za finansowe wsparcie organizacji prowadzących działalność kulturalną otrzymała firma IREEF – Galeria Kazimierz PropCo Sp. z o.o., która od lat z powodzeniem wspiera krakowskie inicjatywy kulturalne. Firma jest zaangażowana w projekt „Wokół szopki. Spacerem po Krakowie”, który przybliża mieszkańcom dziedzictwo kulturowe miasta. Projekt ma szczególne znaczenie w kontekście wpisania krakowskiego szopkarstwa na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. W 2019 r. firma wsparła także letni Festiwal EtnoKraków/Rozstaje, udostępniając miejsce na koncerty, warsztaty rzemiosła oraz zajęcia dla najmłodszych.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2019 za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa otrzymała firma AMS SA. Firma od wielu lat angażuje się w działania kulturalne realizowane w Krakowie, za co była już nagradzana tytułem Mecenasa Kultury Krakowa. Tym razem doceniona została współpraca AMS SA z  Muzeum Narodowym w Krakowie, w ramach której w przestrzeni miasta została zrealizowana niezwykle interesująca kampania „Przystanek Wajda”. Kampania towarzyszyła wystawie poświęconej reżyserowi i artyście. „Przystanek Wajda” był obecny w wielu polskich miastach, między innymi w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Warszawie.

Laureat tytułu Mecenas Kultury Krakowa otrzymuje statuetkę, znaczek oraz dyplom. Ponadto może używać tytułu Mecenasa Kultury Krakowa z zaznaczeniem roku, w którym otrzymał nagrodę.

Podziel się tą informacją: