Już wkrótce 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

W dniach 16-18 czerwca odbędzie się 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia, które organizuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, jest „Dziedzictwo i rozwój”. Wykłady plenarne wygłoszą m.in. australijski ekonomista kultury prof. David Throsby, litewski pisarz mieszkający w Kanadzie Laimonas Briedis oraz sekretarz generalna Europa Nostra Sneška Quaedvlieg-Mihailović.

W trzydniowej konferencji, po raz pierwszy organizowanej w formule online, weźmie udział ponad 100 badaczy z 31 krajów, pracujących na styku różnych dyscyplin – ekonomii, historii, architektury, sztuki, kulturoznawstwa, antropologii, edukacji, konserwatorstwa, literatury, polityki, socjologii czy zarządzania.

 Tegoroczną edycję forum, wspólnie z naszymi wyszehradzkimi partnerami, zdecydowaliśmy się poświęcić złożonym relacjom między dziedzictwem a rozwojem, które w szczególności teraz, kiedy tak wiele sfer zostało dotkniętych pandemią, winny być badane i monitorowane. Aktualny kryzys pokazał współzależność wielu obszarów życia społeczno‑gospodarczego, na przykład instytucji dziedzictwa kulturowego (muzeów), miast historycznych i turystyki. Mamy nadzieję, że ta konferencja przyniesie kolejne głosy, które będą udowadniać, że kultura i dziedzictwo mogą być pomocne w jego przezwyciężaniu, a zatem należy finansowanie tych sektorów traktować jako inwestycję w przyszłość – podkreśla Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka MCK.

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej towarzyszy 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej. Jego celem jest przyjrzenie się relacji dziedzictwa z rozwojem, który do niedawna rozumiany był ściśle ekonomicznie i utożsamiano go ze wzrostem gospodarczym, podczas gdy w istocie jest pojęciem wielowymiarowym. Pandemia koronawirusa wymusiła i ułatwiła przewartościowanie myślenia nie tylko o rozwoju. W świecie nauk społecznych z coraz większym zainteresowaniem spotyka się pojęcie postwzrostu. Na ile dziedzictwo kulturowe jest lub może stać się katalizatorem rozwoju odczytywanego w zupełnie nowych kategoriach i wartościach? – oto główne pytanie szóstej edycji wydarzenia.

Uczestnicy konferencji usłyszą ponad 90 referatów poruszających tematykę m.in. integracji społecznej, odnowy miast, katastrofy klimatycznej i adaptacji. Zajmując się takimi kwestiami, jak na przykład znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju lub zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, forum skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa.

Choć Forum Dziedzictwa Europy Środkowej  ma charakter eksperckiej konferencji, wykładów mogą wysłuchać wszyscy zainteresowani, po bezpłatnej rejestracji na platformie: heritageforum.mck.krakow.pl.

Językiem konferencji jest angielski. Szczegóły i program konferencji dostępny na stronie internetowje mck.krakow.pl.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to organizowana przez MCK co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się środkowoeuropejską problematyką badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest nie tylko głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego, ale przede wszystkim interdyscyplinarną platformą spotkań oraz dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Tematem poprzednich edycji były następujące zagadnienia: dziedzictwo i Europa Środkowa (2011 r.), granice dziedzictwa (2013 r.), miasto (2015 r.), społeczeństwo (2017 r.), środowisko (2019 r.). Konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego dziedzictwa.

Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Fot: Międzynarodowe Centrum Kultury / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: