Kto powinien otrzymać nagrodę Mecenasa Kultury Krakowa roku 2020?

Trwa nabór wniosków o nagrodę Mecenasa Kultury Krakowa roku 2020. To już 25. edycja inicjatywy, której celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Nagroda Mecenas Kultury Krakowa przyznawana jest corocznie za miniony rok kalendarzowy w trzech kategoriach:

  • za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury
  • za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa
  • za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

Nagrodę Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury. Do zgłaszania kandydatur do nagrody Mecenas Kultury Krakowa uprawnione są osoby fizyczne, instytucje kultury oraz inne organizacje prowadzące działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody Mecenasa Kultury Krakowa można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, gdzie zostały także zamieszczone szczegółowe informacje o konkursie. Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub wysłać drogą pocztową na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Mecenas Kultury Krakowa”. Wnioski potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można także przesłać drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Mecenas Kultury Krakowa Roku 2020”.

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2020 upływa 30 kwietnia. 

Laureat tytułu Mecenasa Kultury Krakowa otrzymuje statuetkę, znaczek oraz dyplom. Ponadto, może używać tytułu Mecenasa Kultury Krakowa z zaznaczeniem roku, w którym otrzymał nagrodę.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu 12 616 14 82.

Przypomnijmy, że nagroda Mecenas Kultury Krakowa przyznawana jest od 1996 r. W ubiegłym roku tytuł Mecenasa Kultury Krakowa w kategorii za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury otrzymała firma IREEF – Galeria Kazimierz PropCo Sp. z o.o., a w kategorii za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa nagrodę otrzymała firma AMS SA.

Podziel się tą informacją: