Jak zmienia się kultura w polskich miastach w czasie pandemii?

„Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021” to przedsięwzięcie, które ma na celu  uchwycenie skutków pandemii Covid-19 w sektorze kultury, a co za tym idzie zebranie informacji, które wesprą proces budowania odporności sektora na podobne kryzysy w przyszłości.

„Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021” jest realizowane w ramach sieci Koalicja Miast przez Strefę Kultury Wrocław, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Szczecińską Agencję Artystyczną, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Centrum Kultury w Lublinie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe w Krakowie.

W ramach trwającej aktualnie, pierwszej fazy badania zostały przygotowane dwie ankiety. Pierwsza z nich skierowana jest do pracowników publicznych i prywatnych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w siedmiu polskich miastach: w Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Druga ankieta jest adresowana do organizatorów instytucji kultury w badanych miastach, a w szczególności do dyrektorów i ich zastępców w urzędach miasta i urzędach marszałkowskich, a także w instytucjach państwowych wspierających podmioty kultury w tych miastach.

Ankiety, które można wypełnić do 18 kwietnia, są dostępne tutaj. Organizatorzy przedsięwzięcia zapraszają do udziału w badaniu wszystkie podmioty działające w sferze kultury w Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu – w tym:

  • instytucje artystyczne, takie jak m.in: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne;
  • tzw. inne instytucje kultury: instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, centra, domy i świetlice kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji, domy aukcyjne, redakcje pism poświęconych kulturze;
  • hybrydowe instytucje kultury: klubokawiarnie; laby i spejsy; portale, galerie i strony internetowe prowadzące stałą działalność kulturalną, kolektywy i spółdzielnie zajmujące się działalnością kulturalną, firmy produkujące dobra kultury i organizujące działalność kulturalną; cyklicznie realizowane festiwale;
  • squaty i galerie „napowietrzne”, kolektywy edukatorów i animatorów kultury.

Dwie kolejne fazy badania będą realizowane w czerwcu i listopadzie br. Finałem przedsięwzięcia będzie publikacja pt. „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultury miejskich w dobie pandemii COVID-19”. Planowane jest także przygotowanie raportu z badania, a zainteresowanym zostaną udostępnione bazy danych powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Więcej informacji o badaniu można znaleźć tutaj.

To już kolejne, realizowane w Krakowie badanie mające na celu zdiagnozowanie, jak sektor kultury i branże kreatywne radzą sobie z wyzwaniami i zmianami spowodowanymi pandemią – informacje o badaniu realizowanym przez miasto Kraków oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie można znaleźć tutaj. Tym razem, w ramach „Badania kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020-2021” głosy zebrane w krakowskich instytucjach kultury zostaną zestawione z przedstawicielami innych miast Polski.

Podziel się tą informacją: