Park Edukacyjny „Branice” coraz bliżej!

Powołana przez prezydenta Krakowa Rada Konsultacyjna ds. Parku Edukacyjnego „Branice” podjęła decyzję w sprawie listy rankingowej obiektów drewnianych. Spośród 40 różnych lokalizacji, zarówno samych chat, jak i kompleksów zabudowań z obiektami gospodarczymi takimi jak np. stodoła czy stajnia, Rada wskazała te, które w pierwszej kolejności powinny znaleźć się na terenie parku. Teraz budynki te zostaną poddane badaniom pod kątem ich szczegółowego stanu i możliwości przeniesienia.

– Najstarszy budynek ma około dwustu lat. Najmłodszy niecałe sto – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, przewodniczący Rady ds. Parku Edukacyjnego „Branice”.

– Część z nich została wskazana przez członków Rady, inne to efekt kolejnych poszukiwań pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, a także zgłoszeń od osób prywatnych. Co ważne, zagrody różnią się od siebie, dzięki czemu ukazują bogactwo drewnianego budownictwa i historii Krakowa oraz sąsiadujących niegdyś z nim wsi, które dziś są jego częścią. Po opinii Rady, w której zebraliśmy grono ekspertów i osób zaangażowanych w ideę ratowania architektury drewnianej z terenu Krakowa, możemy przystąpić do kolejnych działań – dodaje J. Muzyk.

Wszystkie ocenione przez Radę zagrody zostały wcześniej wstępnie zinwentaryzowane przez pracowników spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. Wskazane przez Radę chaty i kompleksy zabudowań zostaną w tym roku poddane badaniom, które ocenią ich dokładny stan. Po tej weryfikacji spółka rozpocznie działania w celu przeprowadzenia tzw. translokacji. Najpierw budynki zostaną rozłożone na części według specjalnej procedury, kolejnym etapem będzie transport, a na koniec zagrody zostaną odtworzone na terenie powstającego Parku Edukacyjnego „Branice”. Atrakcja, która stanie się częścią Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, ma być dostępna dla zwiedzających najwcześniej w 2023 roku.

Fot: Nowa Huta Przyszłości SA

Podziel się tą informacją: