Edukacja architektoniczna – bezpłatne kursy dla nauczycieli

Nauczyciele szkół podstawowych z Krakowa mogą wziąć udział w przeznaczonym dla nich kursie edukacji architektonicznej, prowadzonym przez ekspertów z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki niemu nie tylko poszerzą swoją wiedzę związaną z architekturą i urbanistyką, ale także rozwiną umiejętności prowadzenia praktycznych zajęć i warsztatów dla uczniów, w zakresie estetyki przestrzeni publicznej.

Akademia Mistrzów Techniki

Projekt jest realizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach „Akademii Mistrzów Techniki”.

Dzięki cyklowi specjalistycznych wykładów i ćwiczeń nauczyciele dowiedzą się:

  • jak tworzyć bardziej przyjazną przestrzeń publiczną,
  • jak w procesie edukacji wykorzystywać zielone przestrzenie w mieście,
  • jak, wraz z innymi mieszkańcami, angażować się w tworzenie miejsc otwartych.

W trakcie wykładów krakowscy edukatorzy pogłębią także swoją wiedzę związaną z genezą edukacji architektonicznej i jej metodyką.

40 godzin bezpłatnych zajęć

W ramach bezpłatnego kursu przewidziano 40 godzin zajęć, prowadzonych przez znawców tematyki z Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Pedagogicznego. Program kursu został opracowany w taki sposób, aby umożliwić nauczycielom zastosowanie nabytej wiedzy we własnej pracy dydaktycznej, w zależności od prowadzonego przez nich przedmiotu lub grupy wiekowej uczniów, z którymi pracują.

Celem kursu jest również poszerzenie świadomości na temat wspólnej odpowiedzialności za ład przestrzenny i jakość naszego otoczenia w każdej skali – zaczynając od tej najmniejszej – własnego pokoju, biura czy mieszkania, aż po coraz większą – osiedle, dzielnicę i miasto. W ramach kursu nie zabraknie także praktycznych warsztatów oraz zajęć, dzięki którym zostaną opracowane scenariusze zajęć do pracy z uczniami. Dlatego kurs pomoże także w kształtowaniu postaw odpowiedzialności za wygląd otaczającej nas przestrzeni u najmłodszych mieszkańców Krakowa.

Organizacja wspomnianych zajęć wpisuje się w szersze działania miasta realizowane z myślą o  tworzeniu bardziej przyjaznych i estetycznych przestrzeni – także terenów wokół krakowskich szkół. Wśród ostatnio realizowanych działań należy wymienić m.in. wydanie publikacji „Przestrzeń krakowskiej szkoły”, w której znalazły się liczne zagadnienia związane z estetyką miejsc, w jakich uczą się najmłodsi oraz informacje na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem czy sztuką. Publikacja jest dostępna tutaj.

Formularz rekrutacyjny

Dodatkowe informacje na temat kursu, w tym harmonogram spotkań oraz formularz rekrutacyjny można znaleźć tutaj. Odpowiedzi na pytania zainteresowanych nauczycieli udziela Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (ul. Podchorążych 1, tel. 12 628 24 33, e-mail: edukacjaarchitektoniczna@gmail.com).

Projekt „Akademia Mistrzów Techniki” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Podziel się tą informacją: