Upamiętnienie Generała „Nila”

Krakowianie upamiętnili postać jednego z urodzonych w naszym mieście polskich patriotów. W środę 24 lutego 2021 r., w dniu 68. rocznicy sądowej zbrodni dokonanej przez komunistów na Niezłomnym Generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil” (1895-1953). Pod tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie domu, w którym przyszły Zastępca Komendanta Armii Krajowej i zarazem Szefie Kierownictwa Dywersji, przyszedł na świat (ul. Lubicz 32), zebrali się przedstawiciele krakowskich środowisk patriotycznych i niepodległościowych.

Na miejscu przybyli m.in. przedstawiciele środowisk AK i organizacji WiN a także wysłannik Dyrektora krakowskiego Muzeum AK im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Na ulicy Lubicz była też obecna młodzież wraz z nauczycielami – reprezentanci Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 3 (kontynuującej tradycje szkoły powszechnej do której na początku XX w. uczęszczał młody Fieldorf) oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4, której patronem jest Generał „Nil”. Zanim zebrani złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zapalali znicze pamięci, postać Generała Fieldorfa przybliżył przedstawiciel Ośrodka Edukacji Obywatelskiej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie a modlitwę za Zmarłego poprowadził niezawodny kapelan środowisk patriotycznych i niepodległościowych Krakowa, kapucyn ojciec Jerzy Pająk.

Na zakończenie krótkiej uroczystości przybyłym osobom rozdano materiały edukacyjne. Dodatkowo dla młodzieży z okolicznych szkół zorganizowano II Międzyszkolny Konkurs plastyczny i fotograficzny Dzielnicy II Miasta Krakowa, poświęcony osobie Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Ciemięgi, Przewodniczącej Rady i Zarządu dzielnicy II Kraków Grzegórzki.

Tekst i fotografie: Artur Jachna.

Film autorstwa p. Józefa Wieczorka z obchodów 68 śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa “Nila”
Podziel się tą informacją: