Krakowskie uroczystości w 81. rocznicę pierwszej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich

10 lutego 2021 r., w 81. rocznicę pierwszej deportacji Polaków w głąb ZSRS, w kościele garnizonowym w Krakowie oraz pod tablicą pamięci na pl. o. Studzińskiego oddano hołd ofiarom sowieckich okupantów. W uroczystościach wziął udział dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał, a także władze województwa.

<10 lutego 1940 r. Sowieci wywieźli Polaków ze wschodnich województw II RP, zajętych po 17 września 1939 r. przez Armię Czerwoną. W straszliwych warunkach, na mrozie dochodzącym do minus 40 stopni, naszych obywateli wysłano w podróż przez tysiące kilometrów w bydlęcych wagonach, bez jedzenia, picia i zachowania elementarnej higieny. Na nieludzką ziemię do niewolniczej pracy trafiły m.in. rodziny urzędników, ziemian i osadników wojskowych.

10.02.2021. Krakowskie uroczystości w 81. rocznicę pierwszej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich. Fot. Janusz Ślązak IPN.

Podziel się tą informacją: