Druga edycja programu „Zakupu dzieł” – rozstrzygnięcie naboru

Zakończyła pracę komisja weryfikująca i oceniająca wnioski w drugiej edycji programu „Zakupu dzieł”, w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców „Kultura odporna”. Podjęto decyzję o zakupie dzieł przez miejskie centra kultury na łączną kwotę 119 950 złotych od 48 wnioskodawców.

Program „Zakupu dzieł” adresowany był do osób ze środowiska twórczego i artystycznego, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19.

Udzielone zostanie wsparcie dla działań twórczych (nigdzie dotychczas nieprezentowanych, niepublikowanych i nierozpowszechnianych) oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury.

Do programu „Zakup dzieł – edycja II” zgłoszonych zostało 70 wniosków z podziałem na:

  • Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – 19
  • Centrum Kultury Podgórza – 18
  • Krakowskie Forum Kultury – 26
  • Nowohuckie Centrum Kultury – 7

62 wnioski zostały złożone elektronicznie na adres: kulturaodporna@krakowskieforum.pl, osiem zostało złożonych w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Trzy wnioski zawierały błędy formalne.

Komisja zadecydowała o zakupie 48 dzieł.

– Bardzo się cieszę, że już po raz drugi możemy udzielić wsparcia krakowskim artystom i twórcom w ramach programu „Zakupu dzieł”. Wybraliśmy 20 projektów muzycznych, 13 projektów z zakresu sztuk wizualnych, cztery z zakresu literatury, sześć z dziedziny edukacji kulturalnej, dwa filmowe, dwa teatralne oraz jeden z zakresu animacji kultury. Dzieła te będą mogły wykorzystać miejskie instytucje kultury do rozszerzenia swojej oferty programowej – powiedziała Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizatorami programu są (podobnie jak w pierwszej jego edycji): Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury i Nowohuckie Centrum Kultury.

O najciekawszych projektach będziemy informować na stronach internetowych krakow.pl oraz miejskich instytucji kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot: Nowohuckie Centrum Kultury / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: